V Bruselu se zbláznili? Děti budou dále vystaveny chemikáliím, které způsobují syndrom ADHD

Poslanci Evropského parlamentu s Radou Evropské unie připravují legislativní změny, které dovolí nadále recyklovat plast z elektrošrotu s vysoce toxickými bromovanými zpomalovači hoření. Z materiálu se pak budou smět vyrábět hračky, kuchyňské náčiní nebo kancelářské potřeby. Děti budou vystaveny nebezpečným chemikáliím, které způsobují syndrom ADHD nebo narušují funkci štítné žlázy. Na změnách se v minulém týdnu shodli Evropský parlament a Rada. Recyklace je přitom dobrá věc, dělejme ji proto správně, ale bez toxických látek!

reklama

Namísto zákazu přichází další povolení. Přestože se evropské země ve Stockholmské úmluvě zavázaly k omezování bromovaných zpomalovačů PBDE, evropští poslanci pravděpodobně podlehli tlaku recyklačních firem a přišli s kličkou, která využívání toxických plastů umožňuje. Podle nových pravidel budou výrobky z recyklovaného plastu smět obsahovat až 500 mg/kg PBDE.

Jedovaté toxiny

Spolek Arnika s mezinárodními nevládkami HEAL a IPEN přitom loni během celoevropského výzkumu našel vysoce toxické bromované zpomalovače hoření ve čtvrtině zboží z recyklovaného plastu, který pochází z elektrošrotu. Výsledky měření konkrétních výrobků byly zveřejněny ve studii Toxická past: Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu.

Další testy navíc odhalily extrémně jedovaté dioxiny, které vznikají neúmyslně během výroby bromovaných zpomalovačů a další pak tepelným zpracováním materiálu. Dětem se do rukou může dostat doslova průmyslový odpad místo hračky. Problém s dioxiny ve zboží Arnika popsala v další studii Toxická směs: Dioxiny v plastových hračkách.

Toxické látky nejsou na hraní

"Limit 500 mg/kg dohodnutý na evropské úrovni umožňuje kontaminaci dětských hraček toxickými zpomalovači hoření. Je naprosto neuvěřitelné, že poslanci Evropského parlamentu a členové rady považují za přijatelné, že si naše děti hrají s perzistentními organickými polutanty, které se mají v celosvětovém měřítku odstraňovat," upozorňuje autorka studie Jitka Straková, specialistka Arniky na toxické látky.

"Recyklace toxických chemikálií do nových výrobků podkopává celou myšlenku cirkulární ekonomiky. Toxické látky nejsou na hraní. Bromované zpomalovače hoření poškozující hormonální systém a jsou zodpovědné za poruchy pozornosti a neurologické problémy dětí," říká Genon Jensen, spoluautorka studie a výkonná ředitelka evropské organizace HEAL (Health and Environment Alliance). 

Jde i o hračky z Německa

"Nová pravidla EU jsou v rozporu se závazky Stockholmské úmluvy, která zakazuje recyklaci výrobků obsahujících dekaBDE. Nové nařízení může snadno vyvolat konflikt na dalším zasedání Stockholmské úmluvy v květnu, protože EU se tím dostává do pozice obhájce toxické recyklace," dodává Joe DiGangi, hlavní vědecký a technický poradce IPEN.

"Hračka z Německa podle výsledků testů obsahovala dioxiny v podobné koncentraci jako v popílku ze spaloven odpadů, a to právě kvůli obsahu bromovaných zpomalovačů, které dioxiny doprovázejí. Bromované dioxiny jsou vysoce nebezpečné chemikálie, o nichž je známo, že negativně ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém a vývoj dětí před narozením, zvyšují riziko rakoviny a riziko narušení funkce štítné žlázy. Odpady s obsahem perzistentních organických látek jsou vysoce nebezpečné a je potřeba je přísně omezovat. EU to ale nedělá důsledně," vysvětluje autor studie Jindřich Petrlík z Arniky, spolupředseda Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady.

reklama
#Brusel #nebezpečí #toxiny #jedy #hračky

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.