Zříceninu Jenštejn chtějí opravit

Zřícenina gotického hradu Jenštejn je dominantou stejnojmenné obce. Na její opravu je třeba téměř 4 miliony korun, proto obec aktivně žádá o dotace.
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Obec Jenštejn se snaží získat dotace na opravu zříceniny hradu, na kterou je potřeba vynaložit necelé 4 miliony korun. Jak se Jenštejnským daří?

Milionová dotace

Dotaci ve výši 1 milion korun na 1. etapu opravy hradní věže získala obec Jenštejn na konci září 2015 od Ministerstva kultury. "Obdržení této dotace na hrad pro nás znamená, že v příštích několika letech bychom měli postupně dostat celou potřebnou částku na opravu a hrad zanechat příštím generacím v pořádku," prozradil jenštejnský starosta Norbert Hlaváček.

Obec Jenštejn již předtím získala příspěvky na dvě etapy oprav hradní brány od Ministerstva kultury v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.“ Loni to byla částka 67 tisíc korun, letos v září 100 tisíc korun.

Poslední větší rekonstrukce hradu Jenštejn proběhla v průběhu 70. let, kdy byl zpřístupněn pro veřejnost.
V současnosti je podle názoru expertů třeba investovat finance do statického zajištění a rekonstrukce hradní věže a také pokračovat v opravách hradní brány a prostor za ní.

Fungující strategie

Starosta Norbert Hlaváček uvedl, že se také musí vyřešit nevyhovující elektroinstalace. Zdivo hlavní věže je v kritickém až havarijním stavu. "Jedná se o investici cca 3,8 milionů Kč. A tak se obec snaží získat tyto prostředky v různých programech a dotačních titulech," vyjádřil se pan Hlaváček.

Loni na podzim obec neuspěla s žádostí o výše zmíněnou částku na celkovou opravu hradní věže. Strategie žádat o finanční prostředky po dílčích etapách naopak zafungovala.

V současnosti mají Jenštejnští zažádáno o 250 tisíc Kč na opravu prostoru vstupní brány na Ministerstvu kultury (Program obnovy kulturních památek). Tamtéž zažádali ještě o částku 1,5 milionu na obnovu hradní věže, a to v Programu záchrany architektonického dědictví.


Životní styl

Zdraví