Karlova univerzita koupila bývalý squat Milada. Vybuduje tam koleje a učebny

Univerzita se bývalý squat snažila získat několikrát. Nejblíže k tomu měla v roce 2010
 

Karlova univerzita odkoupila od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zchátralé prvorepublikové vily Milada a Miluška, které se nacházejí na pomezí pražských čtvrtí Libeň a Troja. Zaplatila za ně téměř 57 milionů korun. Na místě bývalého squatu budou učebny a koleje pro studenty.

Kupní smlouva byla uzavřena v říjnu. "Univerzita však částku stihla uhradit už první týden v lednu," sdělila mluvčí. Nyní je ještě třeba zapsat nového vlastníka do katastru. "Na katastrálním úřadu mají na vyřízení žádosti zhruba třicetidenní zákonnou lhůtu," dodala.

K budově patří i lesík

Pozemek, který má UK převzít, je větší než dva hektary a kromě vil zahrnuje přilehlý lesík. Na místě chce škola vybudovat zázemí pro lékařské fakulty a Fakultu humanitních studií. "Počítáme s vybudováním dalších prostor pro výuku, ubytování, sport a relaxaci," uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kapacitu nedaleké koleje chce škola navýšit o dalších 500 až 700 lůžek, dále vybudovat geopark, naučnou stezku a nová sportoviště na tenis a volejbal. Celý objekt bude přidružen ke koleji 17. listopadu, která se nachází nedaleko opuštěných vil.

Vila Milada byla opuštěna v roce 1988, o deset let později se sem nastěhovali squateři. Policie a správce domu se několikrát pokoušeli objekt vyklidit, velkou akci podnikli v říjnu 1998, kdy se na podporu squaterů demonstrovalo v centru města. Koncem června 2009 nechal správce objektu vilu vyklidit. Na přelomu června a července 2012 si squateři v Miladě připomínali tři roky od jejího vyklizení, při akci dům obsadili, policie proti nim zasáhla. Squateři její postup napadli u soudu, ten se postavil na stranu policie.

A co libeňské vily?

Stav obou budov je velmi špatný, prováděly se v nich pouze základní zabezpečovací práce. "Stavebnímu úřadu Prahy 8 je známý stav budov z roku 2009, kdy byla kontrolní prohlídka a při ní bylo zjištěno, že došlo k zabezpečení stavby zazděním otvorů," uvedl tiskový mluvčí Městské části Praha 8 Martin Šalek. Univerzita zatím neví, jestli libeňské vily zbourá, nebo rekonstruuje. "Rozhodneme se na základě podrobného stavebně-historického průzkumu a terénního průzkumu budov," sdělil Zima.

Univerzita se bývalý squat snažila získat několikrát. Nejblíže k tomu měla v roce 2010, kdy tehdejší vlastník, státní Ústav pro informace ve vzdělávání, připravil darovací smlouvu ve prospěch školy. Ministerstvo financí však podepsání smlouvy odmítlo z důvodu nedoložení dokumentů potvrzujících veřejný zájem na bezúplatnosti převodu.

KAM DÁL: Společný test na chřipku a covid: V polovině září by měl přijít na trh.