Miliardová věda ve zdravotnictví. Nejvíce se investovalo do onkologického výzkumu

Pro firmu nejde o první peněžitý postih
Foto: Pixabay
Pro firmu nejde o první peněžitý postih

Na vědu a výzkum ve zdravotnictví šlo letos 1,7 miliardy korun. Zhruba 658 milionů korun získaly příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví, zbytek se rozdělil na projekty. Roční rozpočet ministerstva je zhruba devět miliard korun.

reklama

Na institucionální podporu rozvoje výzkumných aktivit 19 příspěvkových organizací ministerstva šlo letos 658 milionů korun. Na účelovou podporu výzkumných projektů resort rozdělil 1,1 miliardy korun. Podporu jich získalo přes 400.

"Největší podporu mají projekty zaměřené na řešení civilizačních onemocnění, jako jsou onkologická, kardiovaskulární a metabolická onemocnění. Velké zastoupení mají také biomedicínské technologie, neurovědy, poruchy imunity, infekční choroby, genetické či věkově specifické skupiny chorob, ale také preventivní medicína či ošetřovatelství," sdělil náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula.

Aplikovaný výzkum

Programy pro rozdělování grantů od roku 2014 zajišťuje Agentura pro zdravotnický výzkum. Jejím úkolem je příprava programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů. Projekty jsou zpravidla čtyřleté.

"Řešíme, jestli by agentura měla mít svůj vlastní rozpočet. A jestli by pod ni neměl spadat celý zdravotnický výzkum včetně základního," dodal. Na nové projekty každý rok jde podle Prymuly zhruba 400 milionů korun, další peníze jdou na podporu již rozběhnutých projektů.

Odborné hodnotící panely agentury navrhly letos navrhly k ocenění 17 projektů, ze kterých Vědecká rada a předsednictvo agentury vybraly deset. Pět řešitelských týmů obdrží za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, které má i finanční odměnu, a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

"Nejvýše oceněné přinesly nové poznatky při léčbě genetických, nádorových, imunologických nebo neurologických onemocnění. Dosažené výsledky budou přínosem například pro pacienty s genetickou poruchou růstu a vývoje kostry či poruchami imunitního systému," uvedl Ryska.

Cenu ministra letos získal například projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně za nové možnosti léčby achondroplázie, což je nemoc kostí projevující se malým vzrůstem nebo nerovnoměrným vývojem kostry.

Cena za výzkum

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze si odnesli cenu za výzkum možností léčby konkrétního typu nádoru lymfatických uzlin, z 2. lékařské fakulty za výzkum pacientů s nedostatečnou imunitou nebo autoimunitními projevy, při nichž imunitní systém napadá různé orgány v těle.

Odborníky z Masarykova onkologického ústavu ocenila agentura za vývoj nového typu protinádorových léčiv a vědecký tým z Univerzity Palackého v Olomouci za antibakteriální úpravu povrchu ortopedických implantátů.

Čestná uznání byla udělena za projekty v oblasti léčby schizofrenie, epilepsie, leukemii, transplantace ledvin a výzkum bakterií.

Ceny jsou udělované nepravidelně, naposledy v roce 2016. V minulých letech byly ceny uděleny například za výzkum kmenových buněk a hledání cílené léčby, minimalizaci poškození transplantované ledviny, zkoumání prognózy nemocných po cévních mozkových příhodách, analýzu změn genomu u leukémie nebo metabolických faktorů ovlivňujících chronické srdeční selhání. Datum udělení cen bylo vybráno v den výročí narození Jana Evangelisty Purkyně.

reklama
#věda #výzkum #peníze #zdravotnictví #miliardy

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.