Neokrádá vás zaměstnavatel? Možná máte dostávat více peněz, zkontrolujte si svoji zaručenou mzdu

Nenechte si vše líbit, máte svá práva
  |   analýza

Možná máte dostávat více peněz, než každý měsíc vidíte na výplatní pásce. Česko má jako jedna z mála zemí tzv. zaručenou mzdu, která podle zákona nesmí být nižší než mzda minimální. A i ta se na začátku ledna 2022 zvyšovala, což řada firem nerespektuje. 

Vláda stanovuje minimální mzdu. Ta se od začátku ledna zvýšila na 16 200 korun hrubého. V hodinovém vyjádření to je nárůst o 5,90 Kč na 96,40 Kč. Přesto, že se minimální mzda týká jen nejhůře placených zaměstnanců (v Česku je jich 139 000), její výše má vliv i na další lidí. Zároveň s ní totiž roste i tzv. zaručená mzda, což je základní ukazatel pro celou řadu profesí. 

Stejné pro všechny druhy pracovních poměrů

Takzvaná zaručená mzda je definována zákoníkem práce § 112 a teoreticky má chránit zaměstnance před nepřiměřeně nízkým ohodnocením. „Na rozdíl od minimální mzdy, která je shodná napříč obory a je stejná pro všechny druhy pracovních poměrů, se zaručená mzda definuje na základě pracovních skupin. Těch je v současnosti osm a hodinová mzda se v nich pohybuje od 96–192 korun za hodinu,“ vysvětluje ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy Roman Pilíšek.

Stát určuje minimální mzdu, od které se určují další aktivity, jako je například strop pro přivýdělek uchazečů o zaměstnání či pro nárok na daňový bonus, školkovné apod.

V praxi to znamená, že například uklízečka, která je v první skupině, si od ledna 2022 přijde minimálně na 16 200 Kč, což koresponduje s minimální mzdou. Ale třeba průvodce s tlumočením (4. skupina), už má zaručenu mzdu 21 800 Kč. A takový makléř na  finančním a kapitálovém trhu, který spadá do osmé skupiny, může počítát nejméně s 32 400 Kč.

Ochrana zaměstnanců

K čemu je ale zaručená mzda vlastně dobrá, nejde jen o další zbytečnou byrokracii? „Tento úřední mechanismus v zásadě vytváří tlak na zaměstnavatele ve smyslu zvyšování produktivity práce a objem investic do produktů s vyšší přidanou hodnotou. Dále tato zaručená mzda chrání zaměstnance bez kolektivní smlouvy. Stále máme poloviční mzdy oproti Německu, avšak ceny jsou obecně srovnatelné,“ popisuje Pilíšek.

Na zaručenou mzdu nemají nárok zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. V tomto případě záleží jen na tom, jakou odměnu si domluví při podpisu smlouvy. Ani oni ale samozřejmě nesmí brát méně, než je minimální mzda.

Přijde další navýšení?

Jak bylo napsáno v úvodu, zaručená mzda je vždy odvozena od mzdy minimální a nikdy nesmí být nižší. Poslední zvýšení minimální mzdy proběhlo 1. ledna 2022, přičemž ČMKOS nyní žádá o její další zvýšení o dalších 12 %.

„S tím ale nesouhlasí například Hospodářská komora, která tvrdí, že požadavek odborářů neodráží současné možnosti mnoha podniků. Vláda navíc ve svém programovém prohlášení počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci nejnižších výdělků, jak to ostatně požaduje Konfederace zaměstnavatelům,“ doplňuje Pilíšek.

Skupina Profese zaručená měsíční mzda (v Kč)

zaručená měsíční mzda (v Kč)

zaručená hodinová mzda (v Kč) zaručená hodinová mzda (v Kč)
    2021 2022 2021 2022
1. Jedoduché práce s jasným zadáním (uklízečka apod.) 15 200 16 200 90,50 96,40
2. jednoduché odborné práce (sanitář apod.) 16 800 17 900 99,90

106,50

3. odborné práce (zedník apod.) 18 500 19 700 110,30 117,50
4. odborné specializované práce (průvodce s tlumočením apod.) 20 500 21 800 121,80 129,80
5. systémové práce (řidič autobusu apod.) 22 600 24 100 134,40 143,30
6.

systémové specializované práce (obchodní referent apod.)

24 900 26 600 148,40 158,20
7.

tvůrčí systémové práce (lékař apod.)

27 500 29 400 163,90 174,70
8.

tvůrčí systémové práce s vyšší náročností (odborník na finanční strategii a organizaci apod.)

30 400 32 400 181,00 192,80

KAM DÁL: Česko se propadá do stále větší chudoby. Cena za pomoc lidem bude vysoká, nesmí být pro všechny.


Životní styl