Probuzení dezinformátorů a antisystémových sil už začalo. Proruská fronta roztahuje svá chapadla

Vladimir Putin může za zvěrstva, která jsou na Ukrajině páchána
  |   komentář

Se sílící energetickou krizí, která se bezprostředně promítá do peněženek většiny Čechů, dochází také k aktivizaci antisystémových politických sil a dezinformátorů. Jsou to jednak lidé dlouhodobě sociálně frustrovaní, nespokojení, a také jedinci, které spojuje odpor vůči Západu. Uvnitř těchto skupin dominují především ti lidé, jež chtějí dosáhnout odtržení ČR od Západu a naši zemi pevněji přikovat k Rusku, které je pro ně zárukou bezpečné a možná také zářné budoucnosti.

Není pochyb o tom, že Evropa, potažmo celý svět zažívá jednu z vážných krizí související s drahými energiemi, vysokou inflací a návaznými hospodářskými problémy. Krize to není pouze ekonomická, ale nabývá postupně celospolečenského charakteru. Do toho ještě musíme započítat samozřejmě i vlekoucí se válečný konflikt na Ukrajině, kde nicméně ruský agresor v poslední době ztrácí své vydobyté pozice.

Vyjmenované problémy se jako vždy při těchto velkých krizích zásadnějším způsobem promítají i do politické scény. Lidé frustrovaní z nepříznivého vývoje mají obavy z budoucnosti, jejich životní úroveň klesá, a tak jsou více nakloněni populistickým receptům, rázným a jednoduchým řešením, které obvykle hezky zní, ve skutečnosti jsou ale těžko realizovatelné, a pokud ano, mají kromě vysokých finančních dopadů na státní rozpočet i konsekvence společenské.

Živná půda pro populistické strany

Tyto krize mají obvykle závažný důsledek, a to zvýšenou aktivitu těch sil, které cílí na nízké pudy lidí, záměrně v nich zasévají a živí strach či obavy z budoucnosti a nutí je k tomu, aby dali přednost jednoduchému řešení, které ve skutečnosti žádným řešením není, ale slouží pouze k zisku laciného, na druhé straně pochybného politického kapitálu.

Krize a frustrace větší části společnosti jsou tak jednoznačně živnou půdou pro populistické či antisystémové strany, vymezující se proti zakotvení ČR v západních strukturách. Průzkumy trvale ukazují na skutečnost, že například zavedená SPD Tomia Okamury by získala v parlamentních volbách mezi 10-14 % hlasů, před několika měsíci vznikla strana PRO právníka a aktivisty Jindřicha Rajchla, není vyloučeno, že vznikne podobně orientovaný subjekt v blízké budoucnosti, který by byl orientován rovněž antisystémově.

Severoatlantickou alianci označují jako útočnou

Vzniká tak dílek po dílku spojená fronta, která má několik společných rysů. Především protizápadní směřování, "samozřejmou" příchylnost k Rusku, snahu o podkopání základů liberální demokracie a nastolení jakéhosi autoritářštějšího modelu společnosti. Tato fronta usiluje o vystoupení z NATO a EU, protože obě organizace podle nich neplní svou původní roli, či rovnou selhaly, navíc Severoatlantickou alianci označují jako útočnou, nikoliv obrannou.

Zmíněné síly usilují o to, aby se nedodávaly zbraně Ukrajině, tedy jinými slovy chtějí, aby obránce prohrál, kapituloval, a v rámci mírových podmínek si Rusko nadiktovalo v podstatě cokoliv. V budoucnu by znovu zaútočilo a ukrojilo další části z ukrajinského území, až by pohltilo celý stát a učinilo by z něj druhé Bělorusko, čili poslušnou satelitní zemi bez vlastní suverenity.

Vliv zmíněné fronty se intenzivněji odráží v našich sdělovacích prostředcích, například zvlášť viditelná je v pořadech novináře a moderátora Luboše Xavera Veselého, který si zve podivné figurky přejímající kremelské narativy, jmenujme ekonoma Miroslava Ševčíka, který se tuze diví, že Petr Fiala je tak "válkychtivý" a chce i nadále posílat zbraně na Ukrajinu. Totéž platí i o bývalém prezidentovi Václavu Klausovi, který už je bohužel toliko karikaturou kdysi zásadového a viditelného liberálního politika, jenž už stačil přejít ze západního břehu na ten východní.

Demonstrace na Václaváku pod taktovkou proruských sil

Na začátku září proběhla první velká demonstrace na Václavském náměstí, kterou zorganizovaly právě proruské síly. Kdo se jí účastnil? Duo Vrabel-Havel, v nichž se první jmenovaný tklivě omlouvá Vladimiru Putinovi za českou vládu, Jakub Netík, známý dezinformátor, který usiluje o to, aby Rusko zavraždilo ještě více Ukrajinců, zástupce ruské televize Raptor TV Žarko Jovanovič, ti všichni se podíleli na velké demonstraci, která byla zaměřena sice protivládně a "pročesky", ve skutečnosti ji organizátoři pečlivě zahalili do proruského hávu. Další demonstrace to jen potvrdily včetně té, která nejnověji proběhla před Českou televizí.

S tím, že má vláda dělat více v boji proti drahým energiím, lze samozřejmě souhlasit, jakož i s faktem, že v tomto směru činí pomalu a spíše nerozhodně, nicméně nelze přehlédnout také skutečnost, že dav na Václavském náměstí až freneticky tleskal Netíkovi a dalším dezinformátorům, kteří se jasně a bezvýhradně propůjčují kremelské propagandě a jejím záměrům. Ta samozřejmě antisystémové demonstrace je velmi šikovně zakomponovaná do své propracované propagandistické mašinérie.

Nevyhnutelná konfrontace

V následujících měsících tak půjde o střet spojené prokremelské fronty s prozápadními liberálními silami. Že nevyhnutelná konfrontace nabyde charakteru hlubšího celospolečenského konfliktu, o tom netřeba pochybovat, ostatně je to už cítit ve vzduchu. Vláda tak musí v boji s proruskou pátou kolonou v ČR ukázat rozhodnost a její chapadla, která se v posledních měsících mocně roztahují a systematicky pracují proti zahraničně-politickým zájmům naší země, postupně utínat. Bude to střetnutí, které bude možná tvrdé, zdlouhavé, nicméně se jasně ukazuje, že i 33 let po sametové revoluci už naše prozápadní orientace není zdaleka samozřejmostí, ale musí být o ni sveden přímý boj.

KAM DÁL: Konec ustupování ruské páté koloně? Atmosféra se ve společnosti mění, frustráti chtějí jen pozornost.