Schizofrenií trpí přibližně jedno procento lidí. Mohla by jim pomoci nová metoda léčby

Schizofrenici mají naději na novou metodu léčby
 

Lidem, kteří trpí schizofrenií, by mohla pomoci nová metoda, kterou v současnosti testují čeští lékaři z Brna a Ostravy společně se svými německými kolegy. Jedná se o magnetickou stimulaci mozku, která se používá také při depresích.

Podle odborníků by metoda mohla mít vliv na ty příznaky schizofrenie, kvůli kterým pacienti nemohou pracovat a vést normální život.

Jedno procento lidí trpí schizofrenií

Odborníci uvádí, že schizofrenie se v průběhu života projeví až u jednoho procenta populace, tedy asi u 100 000 Čechů. Z toho asi třetina pacientů má zásadní negativní příznaky, mezi které patří neschopnost prožívat a vyjadřovat emoce, ochuzená řeč či řeč postrádající obsah a nezájem o kontakty s jinými lidmi.

Nová bezbolestná metoda

Právě u těchto příznaků, které se dají jen obtížně řešit pomocí medikamentů a kvůli kterým lidé se schizofrenií často nejsou schopni pracovat, se podle Libora Ustohala z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno jeví jako nadějná takzvaná transkraniální magnetická stimulace (TMS), tedy neinvazivní magnetická stimulace mozku. „TMS je bezbolestná, dobře tolerovaná metoda, kterou lze využívat za hospitalizace i u ambulantních pacientů. Nejvíce je ověřena v terapii depresivní poruchy,“ uvedl Ustohal.

Naděje na lepší život

Dosavadní studie zatím hodnotí přínos metody různě. Proto byla zahájena další studie, na které se podílejí kromě zástupců z Brna a Ostravy také vědci z Řezna (Regensburgu) a Cách. „Hlavní část studie by měla být hotova do konce příštího roku. Pokud se podaří prokázat účinnost alespoň jednoho z protokolů TMS, mohlo by to znamenat naději na zlepšení kvality života přinejmenším části pacientů trpících schizofrenií,“ dodal Ustohal.

Výzva pro pacienty

Pacienti, kteří mají popsané příznaky a chtěli by se studie zúčastnit, se mohou hlásit na brněnské psychiatrické klinice na e-mailu sverak.tomas@fnbrno.cz nebo u lékaře Tomáše Skřonta na Psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.

KAM DÁL: Paradoxy Velké říjnové socialistické revoluce. Co všechno bylo jinak, než nás učili?