Vláda vyhlásila nouzový stav. Opatření jsou velmi přísná

Vláda vyhlásila nouzový stav, bude trvat 30 dní
 

 

Vláda České republiky vyhlásila s okamžitou platností z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru nouzový stav na dobu 30 dnů. Tento stav umožňuje vládě pružně reagovat na vývoj situace. Co můžeme (a musíme) od tohoto okamžiku očekávat a dodržovat? Vše objasnili premiér republiky Andrej Babiš a místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci po jednání vlády.

V rámci nouzového stavu může vláda omezit některá práva obyvatel republiky. V tomto případě se zákazy týkají hned několika oblastí.

Kultura, sport a další...

Vláda s účinností od 13. března od 6:00 hodiny zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastní přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje ani na pohřby.

Ve 20 hodin z restaurace

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase od 20:00 hodin do 6 hodin ráno v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3.: od 6:00 hodin ráno činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou, přesahující 5 000 metrů čtverečních.

Žádná posilovna

Od 13. 3. od 6:00 hodin ráno se zakazuje veřejnosti přítomnost v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jde o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Dále se ruší ke 13. 3. 2020 k 6. hodině ranní mimořádné opatření ze dne 10. března.

Školství

K již zakázané školní výuce se s účinností od 13. 3. 2020 zakazuje také osobní přítomnost žáků i na základním uměleckém vzdělávání.

Ochrana hranic

Česká republika s účinností od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem, od toho okamžiku bude možné hranice překročit pouze na stanovených hraničních přechodech, jejichž seznam bude k dispozici. Vyjmenované hraniční přechody budou pro klasický přechod, kde budou probíhat hraniční kontroly, a dále půjde o sedm přechodů, kde bude umožněn pohyb osob v rámci tak zvaného malého pohraničního styku - a to pro osoby, které pracují v blízkosti hranic v Německu nebo Rakousku.

Zákaz vstupu cizinců

Vláda s účinností od 14. března zakázala vstup do země všem cizincům, kteří pocházejí z rizikových oblastí (jde o Čínu, Koreu, Irán a z evropských zemí jsou to Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko a Francie). Netýká se to našich občanů a těch cizinců, kteří mají na území republiky přechodný pobyt nad dobu 90 dní. Byl zastaven příjem víz a žádostí o přechodné a trvalé pobyty, stejně jako řízení v žádostech o krátkodobá víza a byla přerušena řízení k žádostem o pobyt nad 90 dnů.

Zákaz cestování do rizikových oblastí

Vláda s účinností od 14. března zakazuje českým občanům cestovat do rizikových oblastí.

V zájmu zajištění zásobování bude z uvedeného udělena výjimka řidičům kamionové dopravy, četám nákladní vlakové dopravy, pilotům letadel a příslušníkům integrovaného záchranného systému sousedních zemí.

Drastická, ale potřebná opatření

„Může se zdát, že jde o velmi drakonická opatření, ale mohu ujistit, že jsme vedeni tím nejlepším zájmem o to, abychom co nejvíce snížili nárůsty infikovaných našich občanů. Pokud se podíváme na země Evropské unie, tak postupně k takovýmto opatřením přistupují i další země v Evropě. Věřím, že tato opatření zaberou a že se ukáže, že tato opatření budou fungovat,“ řekl na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček. Premiér vlády Andrej Babiš pak doplnil, že Česká republika zavedla v rámci Evropské unie nejpřísnější opatření, která jsou v zájmu ochrany obyvatel země.