Všichni nejspíš máme v krvi mikroplasty, první studie to potvrdila

Mikroplasty byly objeveny také v mateřském mléce, pijí je tudíž i kojenci
  |   zajímavost

Pokud jste člověk žijící v průmyslově vyspělém světě 21. století, pak máte velkou šanci, že vám v žilách kolují mikroplasty. Právě vyšla první studie, která tento jev potvrdila na lidské populaci.

Vědci z Vrije Universiteit Amsterdam, kteří o tom informovali v časopise Environment International, poprvé vyvinuli metodu, která umožňuje přesně měřit koncentraci mikroplastů v lidské krvi. Přesně jak předpokládali, ukázalo se, že mikroplasty z okolního světa skutečně končí v krevním oběhu lidí. Tým vědců testoval krev 22 lidí na pět běžně používaných druhů plastů a zjistil, že 17 vzorků (77 %) obsahovalo nepatrné množství mikroplastů.

Nejčastějšími typy plastů nalezenými ve vzorcích krve byly polyethylentereftalát (PET), polyethylen a polymery styrenu, následované polymethylmetakrylátem. Jedná se o typy plastů, které v 21. století nacházíme všude, od lahví na nápoje a nákupních tašek až po obaly na potraviny a jednorázové příbory.

Množství plastů v krevním řečišti bylo nepatrné - srovnatelné s čajovou lžičkou plastu v 1 000 litrech krve - ale je dostatečné na to, aby vyvolalo obavy, že může mít určitý vliv na naše zdraví.

Mikroplasty jako hrozba? Zatím se neví

„Nyní jsme prokázali, že náš krevní oběh, naše řeka života, jak se říká, má v sobě plast,“ uvedla Marja Lamoreeová, autorka studie a ekotoxikoložka z Vrije Universiteit Amsterdam. „Tento soubor dat je první svého druhu a je třeba jej rozšířit, abychom získali přehled o tom, jak rozšířené je znečištění plastem v tělech lidí a jak škodlivé může být. Na základě těchto poznatků můžeme určit, zda vystavení plastovým částicím představuje hrozbu pro veřejné zdraví.“


Vědci už několik let vědí, že lidská těla jsou prošpikována mikroplasty. Výzkum v roce 2020 ukázal, že mikroplasty a nanoplasty lze nalézt v orgánech a hluboko v tkáních člověka. Hojně se vyskytují také v našich výkalech. Vlivu mikroplastů na lidské zdraví věda zatím zcela nerozumí a širší důkazy o toxicitě mikroplastů v lidské potravě jsou zatím sporné.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v současné době tvrdí, že "neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly obavy o lidské zdraví" v souvislosti s mikroplasty v pitné vodě, i když upozorňuje, že to vychází z omezeného množství informací, které jsou v současné době k dispozici. Jakmile toho budeme vědět víc, možná budeme nemile překvapeni. Přecejen představa, že člověk má v těle plasty, nevyvolává žádné příjemné představy.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Zdraví škodlivá je rozhodně rakovina, naštěstí je tu jedno ovoce, které pomáhá.


Životní styl