Daňové přiznání 2015

 

Do kdy musíte podat daňové přiznání, když si ho zpracováváte sami, a do kdy s poradcem? Jak je to s vedlejší samostatnou výdělečnou činností? A kdy OSVČ nemusí platit pojistné?

Den, kdy musíte podat daňové přiznání, se blíží mílovými kroky. Pojďme se podívat na to, co, kdy a kam musíte dodat. 

Do 1. dubna 2016 musíte podat daňové přiznání. Pokud vám daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává daňový poradce, je potřeba do 1. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že jste tím daňaře pověřili. Termín pro dodání daňového přiznání se vám pak posouvá do 1. července.

Nevíte, jak na to? Stáhněte si pokyty k daňovému přiznání a formulář k daňovému přiznání pro rok 2015.

Do 2. května máte povinnost podat na Okresní správu sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích (vypočítávají se z něj odvody na důchodové a nemocenské pojištění), nebo oznámit, že vám přehled zpracovává daňový poradce. 

Do 1. srpna máte povinnost podat Přehled zpracovaný daňovým poradcem. Do tohoto data rovněž podávají Přehled OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Hlavní nebo vedlejší pracovní činnost?
Nejste si jistí, zda podnikání označit za hlavní nebo vedlejší činnost? Je to jednoduché, o vedlejší činnost se jedná v případě, že: 
  • vykonáváte zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění,
  • máte nárok na výplatu invalidního důchodu nebo vám byl přiznán starobní důchod,
  • máte nárok na rodičovský příspěvek, na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu bez ohledu na věk, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud je osoba, o kterou pečujete, osobou blízkou nebo žije s OSVČ v domácnosti,
  • vykonáváte vojenskou službu v ozbrojených silách ČR a nejste vojákem z povolání,
  • jste nezaopatřeným dítětem, tj. je vám více než 15 let, studujete a nedosáhli jste věku 26 let

Kdy platíte odvody za důchodové pojištění? Pokud vykonáváte na živnostenský list hlavní výdělečnou činnost, jste povinni platit pojistné vždy. Podnikáte-li takzvaně na vedlejšák, řídíte se podle rozhodné částky a platíte pouze, pokud ji překročíte. Rozhodná částka pro rok 2015 činila 63 865 Kč, v roce 2016 se zvýšila na 64 813 Kč.

Nemocenské pojištění je dobrovolné, nemusíte ho tudíž platit vůbec. Pokud se rozhodnete, že ho platit chcete, existuje několik výjimek, kdy se vyhnete měsíčním zálohám. Více jsme psali ve článku Kdy OSVČ neplatí zálohy za zdravotní pojištění?.

Kdy platíte zálohy? V 1. roce samostatné vedlejší samostatné výdelečné činnosti zálohy platit nemusíte. Teprve po podání přehledu totiž zjistíte, zda jste překročili rozhodnou částku, a zda musíte doplatit pojistné za uplynulý rok. Od měsíce podání přehledu jste povinni platit i měsíční zálohy.

Kolik přesně na důchodovém pojištění zaplatíte?  Za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2015 a následující, je minimální měsíční vyměřovací základ pro placení pojistného OSVČ vykonávající hlavní činnost 6 752 Kč. Záloha na pojistné činí 1 972 Kč. Roční vyměřovací základ za rok 2015 takové OSVČ se stanoví jako součin částky 6 653 Kč a počtu kalendářních měsíců, ve kterých byla hlavní činnost vykonávána.

Z kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán řehled za rok 2015 a následující, činí minimální měsíční vyměřovací základ pro placení pojistného OSVČ vykonávající vedlejší činnost 2 701 Kč. Záloha na pojistné činí 789 Kč. Roční vyměřovací základ za rok 2015 se takové OSVČ stanoví jako součin částky 2 662 Kč a počtu kalendářních měsíců, ve kterých byla vedlejší činnost vykonávána.

Jste zaměstnancem, takže si myslíte, že se vás kontrola příjmů a výdajů netýká? A jak si můžete být jistí, že zaměstnavatel vše řádně doložil. Ověřte si konto důchodového pojištění ještě dnes a vyhněte se nepříjemnému překvapení. Informovali jsme vás také o novinkách na trhu práce v roce 2016. Řada z nich se týkala právě důchodového a nemocenského zabezpečení.