Starosta Úval: Vláda nám nepomůže. Obce přitom nejsou stát, nemůžeme si tisknout miliardové dluhopisy

Vláda nepomůže, navíc obce a města ani nemají žádnou jistotu, zda jim stát nevezme ještě více
 

První dopady koronakrize už jsou zřejmé. Úvalům klesly za duben příjmy o 11 % v porovnání s loňským dubnem, příjmy města však míří do daleko hlubšího propadu, rozpočet města se letos propadne až o 25 %. Stát nepomůže. Jaký to rozdíl oproti Německu, kde vláda rozhodla o kompenzaci obcím ve výši 195 miliard eur!

/KOMENTÁŘ/ Že bude mít epidemie koronaviru vážné dopady, bylo zřejmé již od samého počátku platnosti restriktivních opatření. Měsíc duben je prvním měsícem, kdy se již začaly v ekonomice projevovat. Jednotlivé sektory ekonomiky se dostávají do stále větších potíží, ten hlavní náraz však teprve přijde a souvisí úzce se stavem hospodářství států Evropské unie.

Česká republika vyváží z 84 % do zemí EU, z velké části jde však o subdodávky, nikoli ucelené výrobky, podíl exportu u nás činí 70 % HDP a jsme tak jako země ve velmi zranitelné pozici. Jestliže se tedy jen za duben propadly prodeje aut v EU o 76 %, prakticky zkolaboval turistický průmysl a propadla se doprava, nemůže to nemít silný dopad na naše hospodářství.

Neočekáváme rychlý růst

Státu tak začaly klesat reálné příjmy a tento pokles prakticky okamžitě dopadá na obce a města. Úvaly tak zaregistrovaly za měsíc duben 2020 meziroční pokles příjmů o 11 %, přičemž vyhlídky na květen jsou ještě horší. Na rozdíl od některých ekonomů neočekáváme rychlý růst, protože hospodářství EU a ČR směřovalo do recese již před koronavirovou krizí, která vše jen uspíšila a výrazně prohloubila.

Již dnes tedy ministerstvo financí v interních materiálech připouští, že obce a města postihne letos pokles ve výši 15 - 20 % na jejich příjmech (v případě Úval to je -20 milionů Kč). Česká vláda však přišla s fíglem, jak obcím sebrat ještě dalších 5 %, a to tím, že v prováděcích paragrafech zákona o kompenzačním bonusu stanovila, že se tento bonus bude vyplácet z tzv. daně ze závislé činnosti, která je z jedné třetiny příjmem krajů a obcí. Tento fígl tedy město Úvaly připraví o dalších cca 5,5 mil. Kč z rozpočtu.

Zastavení téměř všech investic

Pomoc od státu nelze očekávat, protože ministryně financí i předseda vlády prohlásili, že města a obce mají peněz dost, protože "sedí" na 350 miliardách Kč v hotovosti. Sice to není pravda (ve skutečnosti měly obce ke konci loňského roku v bankách uloženo 174 miliard Kč a z těchto peněz připadalo přes 100 miliard Kč na 8 největších měst), ale na základě této argumentace je zřejmé, že stát nepočítá s tím, že by městům a obcím tento výpadek nahradil. Jaký rozdíl oproti Německu, kdy německá vláda rozhodla o kompenzaci obcím ve výši 195 miliard EUR! Vláda si evidentně neuvědomuje, že obce nejsou stát, aby mohly v případě výpadku příjmů natisknout dluhopisy za stovky miliard Kč ...

Úsporná opatření v rozpočtu (snížení výdajové stránky oproti schválenému rozpočtu o 25 %), která přijala rada města na svém zasedání dne 7. dubna, tak zůstanou v platnosti, i když to pro letošní rok znamená zastavení prakticky všech investic a omezení provozních výdajů jak samotné radnice a jejích odborů, tak třeba i technických služeb. I nadále však budeme připravovat projekty tzv. do šuplíku, aby až se situace zlepší, jsme byli připraveni.

Čeká nás tedy finančně hubené období, kterému budeme muset přizpůsobit rozpočtovou politiku města. V současnosti nikdo z nás neumí určit, jak dlouho tato situace potrvá a jaký bude další vývoj situace.

- Petr Borecký, starosta města Úvaly - 

KAM DÁL: Ovoce i zelenina zdražují. Řešením jsou farmářské trhy, zboží je tam levnější a farmáři potřebují pomoc.


Hobby