Jaký byl osud dětí popravené Marie Antoinetty? Malý následník trůnu trpěl až do své smrti v deseti letech

Ani dětem Marie Antoinetty nepřinesla Velká francouzská revoluce nic dobrého
  |   zajímavost

Marie Antoinetta nebyla jen dcerou Marie Terezie a manželkou francouzského krále Ludvíka XVI. Byla také matkou čtyř dětí, z nichž v době její popravy žily již jen dvě. Jaký byl jejich další osud? Bohužel ani ony neměly na růžích ustláno... 

Když Marie Terezie přišla na nápad provdat svoje patnácté dítě, dceru Marii Antonii, za následníka francouzského trůnu Ludvíka, jistě ji ani ve snu nenapadlo, že ji v podstatě odsuzuje k trestu smrti. Jak se ale později ukázalo, její nepříliš šťastné sedmadvacetileté manželství s pozdějším králem Ludvíkem XVI., uzavřené hlavně z politických důvodů, mělo skončit více než krutě. Oba smetla a o život připravila Velká francouzská revoluce - jeho o devět měsíců dříve než Marii Antoinettu, ale i na ni nakonec došlo. V okamžiku, kdy její hlava padla do koše setnutá gilotinou před zraky mnoha občanů, byla nejen vdovou po králi, ale také matkou dvou dětí. Jaký byl jejich osud poté, co se staly sirotky? 

Nešťastná manželka a smutná matka

Bohužel ani jako matka si Marie Antoinetta mnoho radostí neužila. Jako první se do smutného manželství, kde byl každý z rodičů docela jiné povahy, a tak si mohli jen těžko rozumět, narodila až mnoho let po svatbě dcera Marie Terezie Šarlota. Tři roky po dceři se do královské rodiny narodil první vytoužený syn, následník trůnu Ludvík Josef. Královna tak splnila svoji “povinnost” a dala králi dědice trůnu. Jenomže syn se narodil se zdeformovanou páteří žebry a poškozenými plícemi, a to bylo také o sedm let později důvodem jeho brzkého úmrtí. Pro matku nemůže být nic horšího než pochovat svoje vlastní dítě. 

Nepřežila ani druhá dcera

V době, kdy malý Ludvík Josef tento svět opustil, byly již čtyři roky jeho mladšímu bratru Ludvíku Karlu, který svoji matku, jíž v té době zbývaly jen čtyři roky, přežil. Bohužel ale ne o mnoho. Ještě než se Marie Antoinetta stala obětí revolučních změn, porodila také svoje čtvrté dítě a druhou dceru Marii Žofii Beartici, které ale osud přisoudil ani ne jediný rok života. Dítě se narodilo pravděpodobně předčasně a podle nejnovějších poznatků zemřelo na tuberkulózu. 

Matčinu popravu přežily dvě děti

V době, kdy přišla Marie Antoinetta o život, tak byly na světě jen dvě její děti - prvorozená a tehdy již patnáctiletá Marie Terezie Šarlota a druhý královský syn, nyní osmiletý následník trůnu, Ludvík Karel. Revoluční dění ale nechalo naživu jen královskou dceru, kterou o několik let později rodina provdala za vlastního bratrance Ludvíka Antonína Bourbonského a v poměrném poklidu (na rozdíl od jiných členů vlastní zdecimované rodiny) se dožila tehdy požehnaného věku dvaasedmdesáti let. Ostatně nezdálo se, že by byla pro republiku jakoukoliv hrozbou. 

Nebezpečí pro republiku?

To její mladší bratr Ludvík byl pro novou dobu mnohem nebezpečnější. Příznivci monarchie malého chlapce prohlásili za krále Ludvíka XVII. To si ale nový francouzský lid nemohl nechat líbit. Jenomže odstranit dítě si přece jen netroufli. Uvěznit jej se zdánlivým cílem převýchovy se ale přece jen odhodlali. A tak nešťastný malý Ludvík místo v královských komnatách trávil svoje smutné dětské dny ve vězení v Templu. Svěřen byl “do péče” ševci Simonovi, který místo převýchovy nového krále jen týral a vymáhal po něm nesmyslná přiznání, mimo jiné i k fyzickému poměru s vlastní matkou.

Když Simon zemřel, pro Ludvíka, i když se to zdálo prakticky nemožné, se situace ještě zhoršila. Zůstal uvězněný v cele bez jakéhokoliv vybavení, bez toalety, bez pořádného oblečení - dítě zkrátka jen čekalo na smrt. A té se, bohužel, také dočkal již ve svých deseti letech. 

Královská rodina tak byla prakticky zlikvidována. Jediná její přeživší členka Marie Terezie Šarlota sice nepřišla o život, ale až do své smrti musela trpět vzpomínkami na hrůzné konce všech ostatních.

Zdroj: wikipedie, en.wikipedia, Britanica

KAM DÁL: Spánková pozice, která vám pomůže od bolavých zad.