Krušný život nešťastné římské císařovny Claudie: Intriky, podvody a nevěry byly na denním pořádku, stále šlo o život

Manželství Claudie a Nerona nebylo ani šťastné, ani dlouhé
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Kdo byla Claudia Octavia? Byla to dcera císaře Claudia, manželka příštího císaře Nerona, mezi lidem oblíbená a milovaná císařovna, ale také nešťastná žena, kterou její neřestný manžel nenáviděl natolik, že ji nechal zavraždit. Claudia Octavia měla život, který jí určitě závidět nemusíme. Smrt ji navíc zastihla velmi brzy.

Maličká Claudia se narodila Claudiově třetí ženě Messalině v roce 39 (některé údaje uvádějí v roce 40) našeho letopočtu. Už tehdy bylo jasné, že jako císařova dcera bude předurčena pro velký úkol. I proto ji otec již v dětství přislíbil jako budoucí ženu jednomu z nejvyšších římských úředníků, Luciovi Torquatemu, muži z Augustova rodu. Sňatek to měl být výhodný a pro císařovu dceru také dostatečně vznešený. Osud Claudie Octavie se měl ale ubírat docela jiným směrem.

Trest pro nevěrnou matku

Manželství jejích rodičů nebylo šťastné, a to dokonce natolik, že se Messalina pokusila Claudia připravit o život. Svoji roli v takovém rozhodnutí hrála i Messalinina milostná nenasytnost a nevěry. Ať už ale byly důvody jakékoliv, rozhodující pro další příběh je, že byly její záměry odhaleny a Claudius rozhodl o jejím dalším osudu. Byla donucena k sebevraždě, jak už to tak tehdy “v lepší společnosti” chodilo.

Otcova svatba s vlastní neteří

Claudius se znovu oženil a za ženu si vzal svoji vlastní neteř Agrippinu. Ta s sebou do manželství přivedla i syna z prvního manželství Nerona a přiměla svého nového muže zrušit zasnoubení Octavie a přislíbit ji právě Neronovi, jejímu nevlastnímu bratru. Tak se i stalo a jak se později ukázalo, byl to krok velmi nešťastný.

Nešťastné manželství

Claudii bylo pouhých 14 let, když její otec Claudius zemřel. Jeho nástupcem se stal sedmnáctiletý Nero a úřadovat začal opravdu od podlahy. Brzy po svém nástupu na trůn nechal zavraždit Claudiina bratra Britannica, což se jeho manželky velmi dotklo, ale své neštěstí najevo nedávala. Naučila se chovat jako císařovna - vznešeně a aristokraticky. Jenže právě to byly ty vlastnosti, které jejího manžela brzy začaly nudit. Vyhledával společnost jiných žen a jedna z jeho milenek, Poppea Sabina, dokonce brzy otěhotněla. Co teď? Řešení bylo jednoduché: zbavit se ctnostné a “nudné” Claudie…

Nejprve přišel jen rozvod

Nero v tu chvíli ještě naštěstí zvolil poměrně mírné řešení. Nechal se s Claudií rozvést, i když by v té době nebylo ničím zvláštním, kdyby se Claudii stala “nehoda”, byla otrávena nebo si sama vzala život, byť by bylo veřejným tajemstvím, že byla k takovému kroku donucena. S další svatbou Nero neotálel - oženil se ani ne čtrnáct dnů po rozvodu s Claudií.

Vražedná žárlivost

I když Claudia manželovu nepřízeň přežila, musela odplout na ostrov Pandateria. Proč? Oficiálním zdůvodněním bylo, že se měla dopustit nevěry s Neronovým učitelem Anicetem. Pravda ale byla spíš v tom, že Claudiova nová manželka Poppea neunesla Claudiinu přítomnost ve své blízkosti. Nero ale s takovým příkazem narazil u svého lidu. Claudia byla v Římě oblíbená, lidé ji měli rádi. Dokonce natolik, že neváhali vyjít do ulic, aby svoji císařovnu podpořili. Nero se zpočátku zalekl a dokonce prý uvažoval o návratu ke Claudii. To se ale nakonec nestalo a situace se vyhrotila natolik, že zasáhla sama nová císařovna a přesvědčila Nerona, aby s Claudií skoncoval jednou provždy. Nevěrný císař podlehl a podepsal rozsudek smrti.

Pouhých dvaadvacet let pro Claudii

Jen o několik dní později byla nešťastná Claudila donucela k tradičnímu římskému sebevražednému rituálu. Podřezala si žíly, ale protože krev nechtěla dost rychle z těla vytékat, skončil její život udušením v horké vodní lázni. Poppea si vyžádala Claudiinu hlavu jako důkaz, že už se nemusí své lidem oblíbené předchůdkyně obávat, a její přání jí bylo také splněno. Nero z toho ale rozhodně neměl lehké spaní. Dokonce se mu prý o této nespravedlnosti zdávalo - to už ale bylo na nápravu pozdě… Krásná Claudia zemřela v pouhých dvaadvaceti letech. Urozený původ, titul ani bohatství ji tedy rozhodně šťastný a dlouhý život nepřinesly.

KAM DÁL: Irena Weissová přežila koncentrák a vzpomíná: Viděli jsme zástupy žen a dětí, vcházejících do bran krematoria.

 

Klíčová slova: