Muži zírající na kozy a studená válka českých psychotroniků

Psychotronika se zabývá prozkoumáváním dosud neznámých možností mysli
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Je možné na dálku ovládat mysl, či dokonce soustředěnou myšlenkou zabít? Tyto otázky řešili vědci za studené války v tajné psychotronické laboratoři. A jejich pokračovatelé existují dodnes. Výzkum telepatie v socialistickém Československu probíhal, přestože komunisté Boha odmítali. Což jim potvrdil kosmonaut Gagarin, když po přistání prohlásil, že Boha v kosmu neviděl.  

Lidé od pradávna věřili, že krom pěti smyslů máme i skryté psychické schopnosti. Totalitní režimy 20. století většinou oficiálně vystupovaly proti církvím a náboženství jako takovému, za zavřenými dveřmi se však věnovaly výzkumu paranormálních jevů a ovládání myslí davů. Stejně tomu bylo v Československu, nacistický režim se podepsal i na lidech věnujících se ezoterice.  

Výzkum telepatie v ČSSR

Komunismus byl ve své podstatě ateistický, náboženství a spiritualitu nahradil nezdolnou vírou ve vědu, tato ideologie dostala jméno vědecký ateismus. Jeden z jeho věrozvěstů byl například kosmonaut Jurij Gagarin, který po svém příletu zpět na Zemi konstatoval, že Boha nikde ve vesmíru neviděl. Všechno tohle by nasvědčovalo tomu, že komunisté nejspíš nebudou věřit v nějakou sílu, která je přesahuje. Opak byl pravdou, nejen že existenci dosud vědecky nepopsaných jevů nepopírali, pokusili se je dokonce ovládnout a využít ve svůj prospěch. Komunistické Československo se tak stalo jediným státem, který uznal psychotroniku jako vědecký obor.  

Co je to psychotronika? 

Je to jiný název pro parapsychologii, ve stručnosti se zabývá možnostmi mysli – telepatií, psychokinezí (schopností pohybovat předměty na dálku a bez dotyku) a jasnovidností. V komunistickém Československu probíhal boj mezi vědeckými kapacitami a lidmi prosazujícími výzkum psychotroniky. Zvítězili nakonec psychotronici, kteří slibovali soudruhům když ne nesmrtelnost, tak alespoň dlouhověkost. Dostali posvěcení z nejvyšších míst a mohla vzniknout oficiální laboratoř zabývající se paranormálními jevy.  

Vznik přísně tajných laboratoří

Výzkum skrytých možností mysli v Československu se pojí hlavně se dvěma jmény, a to doktorem Zdeňkem Rejdákem a komunistickým ministrem školství Františkem Kahudou. Oba dva byli kolegové, ale lišili se v přístupu, a vznikla tak hned dvě výzkumná pracoviště – Kahudova Psychoenergetická laboratoř a Rejdákova psychotronicko-juvenologická laboratoř.

Byl to právě Rejdák, který byl pověřen soudruhy najít elixír mládí, nakonec vyvinul přípravek s názvem Imuregen, který obsahoval výtažek z hovězí krve, dodnes se prodává. Kahuda zase přišel s teorií o mentionech, tedy o částicích, které vysílá mozek. Ty mají schopnost pohybovat s předměty či být nositeli informace. Pracovníci laboratoří byli nasazeni i v praktickém životě, například s virgulemi hledali, která místa na Mostecku jsou vhodná pro výkop dolů. Některé výzkumy měly mít skutečně úspěch, to však dementuje spisovatel a novinář Leoš Kyša, který je také známý jako skeptik.  

Studená paranormální válka

Obdobný výzkum probíhal také v Sovětském svazu, i zde se soudruzi snažili silou vůle pohnout předmětem či zabíjet drobný hmyz. Musíme si uvědomit, že v tomto období byla studená válka a Amerika i SSSR posílaly agenty, aby se vzájemně sledovaly. Američané zjistili, že Sověti jsou ve výzkumu mysli mnohem dál než oni. Většina sovětských výsledků však byla zfalšovaných, jak už to v SSSR prostě chodilo. Američané se tedy rozhodli, že musí komunisty i v tomto závodu předběhnout. Když oni zabíjejí myšlenkou hmyz, my si troufneme rovnou na savce. Američtí vědci se pokoušeli zabít pouhou myslí kozu, z této vtipné epizody jinak paranoidního období studené války vznikl film, pojednávající o celé události, s názvem Muži, co zírali na kozy. Zajímavé je, že komunističtí pohlaváři chodili k lidovým léčitelům, které režim oficiálně pronásledoval, příkladem byl páter a léčitel František Ferda.

   Zdroj: autorský článek 

KAM DÁL: Mrchožroutova dcera: Utrpení tak hrozné, že při něm odvraceli zrak i kati