Neřestnou Messalinu provdali za vlastního o 30 let staršího strýce. Z císařského paláce udělala vykřičený dům

Messalina skončila tak, jak se dalo předpokládat. Trest smrti ji neminul, i když jej prý vykonala vlastní rukou
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Pojem Messalina je dodnes synonymem pro ženu vášnivou a náruživou, a to až příliš. Toto pojmenování ale samozřejmě nevzniklo samo od sebe. Odkazuje na pověst Valerie Messaliny, ženy římského císaře Claudia a mimochodem také jeho neteře. Její nevázanost se stala nejen v tejdejším Římě natolik pověstnou, že se zmínky o ní dochovaly až dodnes.

Messalina vyrůstala v bohatém prostředí, kde netrpěla nezájmem okolí. Jednak se říkalo, že je nejkrásnější dívkou a poté i ženou Říma, a pak také její rod byl spřízněn s těmi nejdůležitějšími lidmi v Římě - patřil mezi ně dokonce i Marcus Aurelius nebo zvrhlý císař Caligula. Není tedy divu, že s ní měli rodiče velké plány. Dokonce ani neváhali nabídnout ji jako již třetí ženu v pořadí nadějnému politikovi a budoucímu císaři Claudiovi. Tehdy se nikdo ani příliš nepozastavil nad tím, že jde shodou okolností o jejího strýce…

Spokojené manželství? 

I přes všechny pochyby, které bychom o takovém manželství mohli mít, byl jeho začátek překvapivě šťastný. Claudius Messalinu miloval a ona mu porodila brzy po svatbě dvě děti. Všechno šlo tak, jak mělo, až do okamžiku, kdy se Claudius neočekávaně stal císařem. Messalina se rozhodla svého nového postavení císařovny náležitě využít. Její manžel byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní muž, ale jeho postižení, jímž trpěl od dětství, jej v očích mnoha lidí snižovalo. Po prodělané obrně kulhal a také koktal, což mu v očích politických nepřátel rozhodně body nepřidávalo. 

Zástupy milenců

Messalina využívala Claudiovy slabosti, jak jen mohla. Navíc ji stárnoucí manžel přestal stačit v intimním životě, a tak si začala obstarávat potěšení u jiných mužů. A brzy jich byly celé zástupy. Dokonce v převlečení odcházela “pracovat” do nevěstince. Ne pro peníze, ale pro potěšení. Zanedlouho se se svými zálety dokonce přestala skrývat a patrně o nich manželovi dokonce barvitě vyprávěla. Císař tak o jejích avantýrách jistě dobře věděl, žádný velký závěr z toho ale neučinil. Kdyby se byl ale proti takovému chování vlastní ženy postavil hned v začátcích, mohl ji ušetřit ostudného konce.

Krutý osud těch, kteří se nepodvolili

Messalina se nehodlala nijak omezovat ve svém sexuálním životě, ale stále více toužila po moci a rozhodování nad osudy jiných lidí. Nespočet mladých mužů přišel o život jen proto, že si dovolili Messalinu odmítnout a nepodlehli jejím svodům, přáním či snad rozkazům. O život přišly ženy jejích milenců a často i lidé, kteří s jejím životem vlastně vůbec nesouviseli. Messalina se opájela mocí, jíž vládla.

Svatba se senátorem

Jednou, když císař odjel za svými státnickými povinnostmi, zašla Messalina ve své touze po jiném muži tak daleko, že se provdala za svého milence, senátora Gaia Silia, a to i přesto, že byla stále manželkou císaře. Spolu se svým “novým mužem” pak plánovali císařovo svržení z trůnu a pravděpodobně tedy i vraždu, jak už to tehdy chodilo. Jeho nástupníkem se měl stát jejich syn Brittanicus, ovšem až po dosažení plnoletosti. Do té doby by se Messalina “obětovala” a vládu by vzala na svá bedra. Z pohledu nenasytné císařovny to mohl být docela dobrý plán.

Konec krásné, ale kruté Messaliny

Jenže Claudius měl v paláci stále své věrné, kteří neváhali a novinku císaři doručili. Ten se otočil a spěchal domů, aby nepředloženostem své ženy konečně udělal přítrž. Ukázalo se ale, že ji přece jen stále miloval, a tak by jí snad její zálety, které už zašly daleko za jakoukoliv myslitelnou hranici, odpustil. Jeho tajemník byl ale jiného názoru. Vyhledal Messalinu a dal jí na výběr - buď smrt vlastní rukou, nebo popravu. A císařovna se raději rozhodla, že svůj život ukončí sama a probodla se dýkou. Její manžel se toho večera opil do němoty a víc její jméno již nevyslovil. Oženil se i po čtvrté, ale jeho další žena Agrippina dílo, které Messalina započala, zvládla dokonat. Claudius byl otráven a na trům usedl nikoliv jeho vlastní syn Brittanicus, ale Claudiem adoptovaný Agrippinin syn Nero.

KAM DÁL: Carlose Šakala se bál celý západní svět. Jeden z nejhorších teroristů se už domů nepodívá