Provokace StB, která změnila dějiny. Mrtvý student Šmíd se stal hybatelem revoluce

Sametová revoluce nabrala na obrátkách kvůli údajné smrti studenta Martina Šmída
 

Revoluční demonstrace 17. listopadu roku 1989 skončila konfrontací na Národní třídě. Holé ruce studentů proti obuškům esenbáků se střetly díky několika horlivým účastníkům davu. Mezi nimi byl i poručík StB Lubomír Zifčák alias mrtvý student Martin Šmíd. Jak velký podíl na vývoji našich dějin má jméno člověka, který se nikdy nenarodil?

Pokojná demonstrace, která obrátila kormidlo našich dějin k revoluci, vyústila tragédií. Zdálo se, že se k jménu Jana Opletala přidala nová oběť totalitního režimu. Mrtvý student Martin Šmíd byl miskou na vahách atmosféry tehdejší doby. Jeho údajná smrt společnost rozrušila natolik, že konec komunistického diktátu byl přece jenom reálný. Šlo o shodu náhod, nebo to byla plánovaná provokace StB?

Student, který neexistuje

Tu zprávu vyslala do světa Drahomíra Dražská. Toho času vrátná na studentských kolejích v Tróji se 17. listopadu zúčastnila demonstrace z Albertova až na Národní třídu, kde byla při zásahu SNB zraněna.

Dle vlastních slov si během čekání na vyšetření ze vzteku vymyslela fámu o mrtvém studentovi 2. ročníku matematicko-fyzikální fakulty Martinu Šmídovi. Podnět jí dalo bezvládné tělo demonstrujícího muže, kterým byl agent provokatér Ludvík Zifčák.

Muž, který podle svojí výpovědi na rozkaz nadřízených jen splnil úkol, aby zahrál mrtvého studenta, tak rozehrál hru, která není dodnes zcela jasně vysvětlena. Jisté je, že na matematicko-fyzikální fakultě v té době studovali dva muži se jménem Martin Šmíd, ale ani jeden rozhodně nebyl po smrti.

Krok za krokem

Zprávy tohoto typu se roznesou velmi rychle. Dražská už ten večer informovala Miroslavu Litomiskou, že ji policisté napadli stejně jako jejího přítele Martina, který se už ze země nezvedl. Obě si vyměnily telefonní čísla. Dražská druhý den zavolala Litomiské, že ke Šmídům domů přišli příslušníci SNB a oznámili rodině úmrtí jejich syna. V revolučních dnech poprvé zaznělo jméno Martin Šmíd.

Litomiská sdělila informaci bratřím Paynovým a s jedním z nich spěchala za Dražskou do Tróji, kde vznikl audio záznam její výpovědi, která se následně dostala do rukou Petru Uhlovi.

Ten večer vystoupí v divadle ABC neznámá dívka, která prohlásí, že je přítelkyní mrtvého studenta Martina Šmída. Novinář Petr Uhl mezitím kontaktuje Svobodnou Evropu, kde ihned informují o mrtvém Martinu Šmídovi. Zprávu přejala i zahraniční média a revoluce se tak naplno spustila.

Ten večer do ohně přihodil svůj díl i saniťák z nemocnice Na Františku, který tvrdil, že přivezl nějakého mrtvého studenta.

Nikdo jim nevěří

Následující události už nešlo zastavit. 19. 11. se s Dražskou setká manželka Petra Uhla Anna Šabatová. Pochybnosti o pravosti její výpovědi se potvrzují. Dražská je ten den vyslýchána a popře, že by nějakého Martina Šmída znala.

V televizi se objevují rozhovory s oběma studenty MATFYZU, kteří mají jméno Martin Šmíd. Společenská atmosféra je natolik vzedmutá, že lidé pokládají jejich výpovědi za mystifikaci StB. Jakou roli tedy nakonec sehrál poručík StB Ludvík Zifčák?

Milan Růžička

Pátrání po mrtvém studentovi bylo neúspěšné. Jediný, kdo připadal v úvahu, byl jakýsi Milan Růžička, který byl toho dne ošetřován právě Na Františku. Anonym sdělil, že bydlí ve 4. patře kolejí VŠB v Ostravě, ale aktivní studenti zjistili, že se tam nacházejí pouze sprchy.

Postupně bylo odhaleno, že Milan Růžička je pouze krycí jméno pro Ludvíka Zifčáka. Poručík StB byl celou demonstraci na Národní třídě v čele průvodu a jako jeden ze skrytých provokatérů měl pomoci navést dav na Národní třídu.

Jestli se všechny okolnosti sešly náhodou, nebo to byla doopravdy plánovaná akce StB, dodnes není úplně jasné. Dražskou údajně napadl zlostný výmysl o mrtvém studentovi po pohledu na Ludvíka Zifčáka, který mezi studenty na několik chvil omdlel a jeho bezvládné tělo bylo přeneseno do sanitky, kde se zázračně uzdravil.

Dražská se k situaci ze 17. listopadu vrátila během roku 2009, kdy pro Českou televizi oznámila, že si vše pouze vymyslela. Kde je pravda, není dodnes jasné, ale průběh sametové revoluce už v té chvíli nešlo zastavit a Československo se zhluboka nadechlo ke svobodě.

Zdroj: Česká televize, Paměť národa

KAM DÁL: Smrt Marie Terezie po lovu bažantů. Královna trpěla nadváhou a depresemi po smrti manžela