Slavné lupínky, které jí půlka planety k snídani: Vymyslel je podivín jako zbraň proti masturbaci

John Harvey Kellogg, odpůrce masturbace a vynálezce kukuřičných lupínků
  |   zajímavost

Kelloggovy kukuřičné lupínky jsou jedním z nejznámějších jídel světa, podobně jako třeba burgery od McDonalda nebo kuřecí křídla od Colonela z Kentucky. Jenže málokdo ví, že Kellogg své lupínky vymyslel v rámci boje proti masturbaci a sexuálním zvrácenostem.

John Harvey Kellogg byl po všech stránkách zvláštní člověk. Vedl sanatorium v Battle Creek ve státě Michigan. Jakožto člen církve Adventistů sedmého dne byl puritán, tvrdě brojil proti všemožným sexuálním praktikám a (z jeho pohledu) úchylkám. Naopak jeho životním krédem byla až absurdní míra hygieny a osobní čistoty. Život měl být podle něj plný odříkání, střídmosti a asketismu. Všechny své teorie zkoušel na nebohých pacientech svého sanatoria.

Masturbace je horší než válka

Sex, sex a zase sex, všechno, co nějak souviselo se sexem, jej doslova odpuzovalo. Tělesné potěšení bylo zdrojem všech nemocí, psychických problémů, byl to zkrátka kořen všeho zla. A na vrcholu všeho zla pak byla masturbace. Samohanu považoval za zdroj mnoha nemocí, mimo jiné rakoviny, epilepsie, impotence nebo různých psychických poruch. Nechal se slyšet, že masturbace je dokonce horší než válka nebo morová nákaza.

Penis patří do klece

Je s podivem, že se s těmito názory dokázal oženit, ale skutečně v roce 1879 pojal za manželku jistou Ellu Eatonovou. Že měli oddělené ložnice a žádný sex nebyl, asi není třeba dodávat. Ostatně dopředu jí oznámil, že spolu rozhodně žádné děti mít nebudou. Místo plození dětí se Kellogg zaměřil na to, jak mu zabránit, tedy přesněji jak zabránit tomu, aby měli lidé sex. Samozřejmě se nabízela intenzivní práce, cvičení, dlouhé procházky, ale přišel i s takovými nápady jako nošení teplého oblečení. Masturbaci měly zabránit jeho vlastnoručně vyrobené klícky, neváhal svazovat ruce těch, kteří by je třeba večer chtěli strčit pod peřinu, velmi uznával také obřízku. Přestože nebyl Žid, tvrdil, že se obřízkou rozhodně sníží riziko masturbace.

Vydatná snídaně proti masturbaci

Hlad je nejlepší kuchař a také bere sílu k masturbaci, domníval se také Kellogg a z toho důvodu zakazoval nejen alkohol, ale i maso a vůbec jakékoliv vydatné jídlo. Jeho nešťastní pacienti měli nárok na dvě lehká jídla denně a vodu. Příliš překrmený pacient by hned chtěl masturbovat!

A tak vymýšlel jídla, která podle něj člověka zasytí, ale současně sníží libido a chuť masturbovat. Při svých experimentech jednou pacientům podal jakési kukuřičné lupínky a ehjle, byli nadšeni. To se rozhodně nestávalo běžně. Když zjistil, že lidem kukuřičné lupínky skutečně chutnají, nechal si je pro jistotu hned patentovat.

Následovaly sice ještě soudní spor s podnikatelem, který měl ve stejnou dobu stejný nápad, ale na trhu se nakonec prosadily právě Kelloggovy Cornflakes, značka, která je jedním z pilířů amerického potravinářského průmyslu dodnes, podobně jako McDonalds, Coca-Cola nebo KFC. Jestli lidé po celém světě díky konzumaci lupínků méně masturbují, se zatím neví.

Zdroj: forbes.com

KAM DÁL: Jak poznat kvalitu mouky? Budete se divit, kolik toho o mouce nevíte.


Zdraví a styl