Tohle desatero mělo zabránit rozvodům: Přečtěte si to a upřímně řekněte, co dodržujete

Ne vždycky je manželství procházkou růžovou zahradou
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Stát měl bohužel vždycky touhu mluvit do života občanů víc, než je zdrávo. Je to tak dnes, bylo to stejné i v době Československa. Vznik nového státu přinesl řadu změn – včetně zákona o manželství. Cílem bylo zabránit rozvodům. Jenže se to změnilo spíš ve frašku. Umíte si představit, že by vám vláda v podstatě nařídila, jak máte doma fungovat?

Žít spokojeně až do smrti. To si možná tak slibují milenci, když se vodí za ručičky v parku. Ale aby to nařídil stát, to je možné snad jen v Kocourkově. Nebo v bývalém Československu. Stát totiž oficiálně vydal „manuál“, jak na to, aby manželství šlapalo jako hodinky. Z dnešního pohledu k smíchu. Ovšem ve své době to mohlo v některých případech padnout na úrodnou půdu.

Národní listy v roce 1936 přinesly desatero pro muže a ženy. Pokud se jím partneři řídili, měli zřejmě „jistotu“, že jim svazek vydrží.

Desatero pro ženy

Nebuď výstřední.
Svou domácnost udržuj čistou a uklizenou.
Starej se o svůj půvab a přitažlivost.
Nepřitahuj k sobě pohledy jiných mužů.
Nevěnuj svůj čas pouze své matce.
Nedej na názory sousedů a přátel, jde-li o tvou domácnost.
Nestav se proti vychovatelské autoritě otce svých dětí.
Nesnižuj svého manžela v očích druhých.
Vycházej mu vstříc.
Nevyprávěj mu pouze o mrzutostech.

Důvody, kdy se můžete rozvést

Stát měl ambici zabránit rozvodům. Opustit tímto způsobem partnera či partnerku jste sice mohli, ale nebylo to tak snadné jako dnes. Jedním z důvodů byla nevěra, zhýralý život toho druhého, opuštění rodiny, případně situace, kdy dotyčný po tři roky trpěl duševní poruchou nebo byl stejnou dobu za mřížemi.

Postupně se však začalo rozvádět stále více lidí. Nejčastěji ve věku od 30 do 49 let. Později zákonodárci umožnili rozvody i u katolických sňatků, což do té doby možné nebylo. O to víc bylo třeba zmíněného desatera. Co říkáte, řídili byste se tím?

Desatero pro muže

Buď veselý. Nic nerozčílí ženu více, než když se muž vrátí domů z práce a zarytě mlčí.
Nemíchej se své ženě do kuchyňských záležitostí.
Buď velkomyslný tak, jak jen ti to tvé prostředky dovolují.
Nekupuj byt v blízkosti své či její rodiny.
Jednej se svou manželkou ohleduplně.
Dvoř se jí.
Nedělej jí výčitky.
Nepřijímej do bytu strávníka.
Starej se o svůj zevnějšek.
Buď dobrý a spravedlivý ke svým dětem.

Zdroje: redakce, bejvavalo.cz, dotyk.cz, Národní listy

KAM DÁL: Socialistické dětství na sídlišti: Šedivá hrůza, nebo zážitky jako z foglarovek? Záleží na úhlu pohledu.

Klíčová slova: