Významný komplex budov v samém centru Prahy. Klementinum skrývá jeden evropský unikát

Klementinum je druhý největší areál budov po Pražském hradu
 

Jedná se o druhý nejrozsáhlejší areál budov v Praze hned po Pražském hradu. Bývalá jezuitská kolej fascinuje nádhernými barokními stavbami a je nenápadně schovaná v bezprostřední blízkosti Karlova mostu. Proč se právě Klementinum řadí mezi nejdůležitější místa v historii meteorologie?

Dnes je rozsáhlý prostor znám hlavně jako sídlo Národní knihovny České republiky, která celý areál také v současnosti spravuje. Turisté a Pražané často tento unikátní komplex využívají jako ideální zkratku mezi staroměstskými uličkami, ale mnoho z nich patrně vůbec netuší, jaké zajímavosti jsou zde skryté. Jejich význam má totiž dokonce světový rozměr. O čem je řeč?

Řádová škola

Několik původních pražských památek přestalo existovat za husitských válek. Klementinu se tato pohroma také nevyhnula. Název tohoto areálu je odvozen podle kostela sv. Klimenta, o kterém je první zmínka již v roce 1227. Ten se stal součástí dominikánského kláštera, kde v té době existovala také řádová škola, která po založení Karlovy univerzity dostala dokonce statut generálního studia.

Po zmíněných husitských válkách byl klášter vypálen a po jejich skončení jen částečně obnoven. Vznik dnešního Klementina je spojen s příchodem jezuitů do českých zemí roku 1556. Zpustlé budovy kláštera dostali jezuité darem od Ferdinanda I. a poslední dominikáni za to dostali opuštěný klášter klarisek Na Františku.

Jezuitská kolej byla oficiálně založena 20. června 1556 a vyučování začalo tentýž rok 7. července. Areál se postupně začínal rozrůstat. Upraveno bylo západní křídlo a k tomu se v roce 1577 připojilo další zcela nové školní křídlo.

Rok 1581 byl významným milníkem, protože byl položen základní kámen kostela sv. Salvátora. Jezuité v 17. století koupili nebo dostali darem 32 sousedních měšťanských domů, 7 dvorů a 2 zahrady. Do barokního slohu byl komplex upravován na konci 17. století. V té době se Klementinum mohlo pyšnit první splachovací kanalizací v Praze.

Zásadní etapu znamenalo 18. století. Vzniklo křídlo mezi kolejí a kostelem sv. Salvátora, byl vybudován nový kostel sv. Klimenta. Postupně vznikla také unikátní Zrcadlová kaple a hlavně v evropském kontextu významná Astronomická věž, která se připojila k jedné už v té době existující hodinové věži.

Klementinum v dějinách

Kromě vývoje architektonických perliček celého areálu je nutné zmínit také význam, který Klementinum zahrálo v chodu dějin. Hned dvakrát se totiž zdejší studenti účastnili přímých bojových akcí v roce 1648 a 1848. Právě studenti měli obrovský podíl na tom, že Švédové nepřešli Karlův most na Staré Město. Tyto události připomíná socha na prvním nádvoří.

Přišly události v revolučním roce 1848 - studenti se dokonce zmocnili prezidenta českého gubernia hraběte Lva Thuna. Ze zajetí ho studenti propustili až na základě apelu Palackého a Šafaříka.

Meteorologická stanice

Když je řeč o významu Klementina, nelze nezmínit jeho důležitost na poli vědy. Konkrétně zejména v matematice, astronomii a meteorologii. Už v roce 1722 byla založena matematicko-astronomická studia. Důležitý význam měla také stavba Astronomické věže. V letech 1751-1752 byla na věži zřízena observatoř, která se zabývala též meteorologií.

V současnosti jde o jedno z nejstarších souvislých pozorování meteorologie v Evropě. Zcela určitě v tomto ohledu drží primát ve střední Evropě.

KAM DÁL: Největší Čech Jára Cimrman. Fiktivní génius se jmenuje podle hokejisty