Nejvíce smrtelných pracovních úrazů se letos událo ve Středočeském kraji

Činnost na staveništi je jednou z nejrizikovějších oblastí.
 

Jaký je nejkritičtější den a čas, kdy můžete v práci přijít k újmě? Záleží pochopitelně také na vašem pohlaví a věku.

Letos v práci zemřelo téměř sto lidí

Státní úřad inspekce práce nahlédl do statistik a zveřejnil číslo 27 277. Přesně tolik pracovních úrazů se od ledna do září 2015 událo napříč republikou. Číslo v sobě zahrnuje dobré i špatné zprávy. Ve stejném období loňského roku se událo o 4 098 pracovních úrazů méně. Zase se při nich ale méně umíralo. Letos vzrostl počet smrtelných pracovních úrazů o 21, celkem se jich událo 97. V této nejčernější statistice pak vede Středočeský kraj s 18 smrtelnými úrazy.

Největší pravděpodobnost úrazu mají muži ve středních letech v pondělí dopoledne

Zda v práci zemřete nebo minimálně přijdete k úhoně, ovlivňuje váš věk a pohlaví. Pracovní úrazy se nejčastěji stávají zaměstnancům mezi 36 a 40 lety. V této věkové skupině došlo v průběhu roku k 9 906 úrazům. V případě smrtelných úrazů je věk o něco vyšší. Docházelo k nim nejčastěji u pracovníků mezi 41 a 45 lety. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Petra Habáně šlo u těchto zaměstnanců zřejmě o podcenění rizika v rámci dlouhodobé pracovní činnosti či o běžný rutinní postup.

Genderově je poměr nevyrovnaný. K úrazu jednoznačně častěji přicházejí muži, kteří tvořili 19 661 úrazů. Žen utrpělo úraz 7 616. Statistika souvisí i s tím, kde k pracovním úrazům typicky dochází. „Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou zejména povrchy podlah, manipulace a skladování materiálu, a to jak ručně, tak při zdvihacích pracích pomocí jeřábů či kladkostrojů, i činnost na staveništi a to hlavně v souvislosti s výkopovými pracemi a prací ve výškách,“ říká Petr Habáň.

A kdy si dát na úraz pozor nejvíce? „Rizikovým dnem je pondělí a úterý, kritickou dobou, kdy se stává nejvíce pracovních úrazů je čas mezi 10:00 a 11:00 hodinou. K nejméně úrazům dochází mezi 6:00 a 7:00 hodinou,“ dodává mluvčí.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru