Jak vypadá ideální šéf?

Poznáte v následující typologii svého nadřízeného? Nebo dokonce sami sebe? Čtěte, jaký je šéf, který má pro vedení ideální předpoklady!

18.08.2015 - 08:17  
Charakteristiky správného šéfa rozpoznáte v jeho přístupu k lidem a k řešení problémů.

Sociologové s oblibou říkávají, že ideální typy v realitě neexistují. Následující typologie, jejímž tvůrcem je autor knihy Základy mezilidské komunikace Joseph A. Devito, podle nás není skutečnosti až tak vzdálená.

Povahový vůdce

Člověk, kterého DeVito označuje za povahového vůdce, se s vlohy pro vedení "již narodil". Nepostrádá vlastnosti, jakými jsou inteligence, sebedůvěra, odhodlanost, bezúhonnost nebo společenskost. Má-li k tomu všemu dostatek zkušeností, snadno ve svém postavení získá přirozený respekt.

Funkční vůdce

Pojmenování přístupu tohoto vedoucího k podřízeným zní možná poněkud kostrbatě. Znamená však, že bez problémů zvládá běžné činnosti šéfa, jakými jsou určování cílů nebo řízení členů. Dále dokáže podřízeným poskytnout podnětnou zpětnou vazbu. Nečiní mu potíže ani zvládání konfliktů, ačkoliv jim ne vždy umí efektivně předejít.

Transformační (charismatický) vůdce

Transformačního vůdce můžeme jinými slovy popsat jako vůdce charismatického. Má schopnost povznášet členy týmu na vyšší úroveň. Dokáže realizovat cíle týmu jako celku, ale rovněž nechat vyniknout sebevědomé jedince. Disponuje jedinečným charismatem, které vede jeho podřízené k tomu, aby ho následovali a věřili mu. Může být proto pro své kolegy velmi inspirující.

Situační vůdce

Se schopnostmi situačního vůdce by byla škoda vykonávat zaměstnání, v němž takovou osobu za chvíli semele rutina. Přizpůsobení jednání konkrétní situaci zaujímá v jeho vůdcovských schopnostech dominantní postavení. Dokáže nejen efektivně identifikovat a vyřešit problém, zároveň nespouští ze zřetele spokojenost členů svého týmu. Umí tak předcházet případným interpersonálním konfliktům.

Klíčová slova: