Ověřte si konto svého důchodového pojištění. Vyplatí se mít přehled průběžně

 

Kontrola stavu důchodového pojištění se netýká jen pracovníků, kteří to mají již takzvaně „za pár“. Můžete si být jisti, že váš zaměstnavatel vše řádně doložil?

Chybějící odpracované roky

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na nepříjemné překvapení, které může při žádosti o důchod potkat i vás. Zaměstnavatel vám sice každý měsíc dokládá veškeré odvody na výplatnici, zda k nim skutečně došlo, se ale dozvíte jedině vlastní kontrolou.

Důležité je, zda zaměstnavatel po roční účetní uzávěrce odevzdal váš evidenční list důchodového pojištění, v němž vám mimo jiné potvrdí vaše hrubé výdělky. Nezáleží přitom na tom, zda jste ve firmě odpracovali celý rok nebo pouze jeho část. Evidenční list důchodového pojištění by vám navíc měl zaměstnavatel vyhotovit v jednom stejnopise navíc, který vám dá k podepsání a založí do své evidence. Druhý stejnopis odešle na úřad.

Co dělat v případě, že něco chybí?

Pokud zjistíte nedostatek, je nejlepší obratem kontaktovat bývalého či stávajícího zaměstnavatele, aby vám chybějící období doložil. Zde se dostáváme k důvodu, proč se kontrola konta netýká jen pracovníků před důchodem. Zjistíte-li chybějící údaje například desítky let zpátky, nemusí již tehdejší firma vůbec existovat. Stejně tak pokus o kontakt velmi snadno zůstane bezúspěšným. Situaci můžete zachránit tím, že doložíte mzdové nebo zápočtové listy, pokud je tedy po dvaceti letech stále máte v úschově.

Kdy nepanikařit

Do důchodového pojištění se jednoduše započítávají všechny dny, kdy jsme byli zaměstnáni včetně dovolených. Mezera tak může vzniknout v případě dlouhodobé nemoci. Ženám se často objeví prodleva v období, v němž pečovaly o dítě do čtyř let věku. Tuto skutečnost stačí doložit až při žádosti o důchod. Následně dojde k jejímu zahrnutí do takzvané náhradní doby důchodového pojištění.

V současné době nepřijdou nazmar ani roky studia. U těch, co studovali do roku 2010, je prvních šest let po dosažení věku 18 let považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání a do důchodu se jim započítá. Studenti, kteří pokračovali ve svém studiu i po dokončení střední školy po roce 2010, již této výhody pozbyli.

Jak žádat?

Pro zjištění stavu konta důchodového pojištění existují v současné době dvě cesty. Snazší přístup mají majitelé datových stránek. Ti mohou sledovat stav svého konta online na ePortálu ČSSZ a provádět kontrolu průběžně. Pro ostatní je tu možnost zažádat jednou do roka o bezplatné zaslání informativního listu. ČSSZ je povinna ho doručit do 90 dní.

Mužům narozeným v roce 1954 a ženám v roce 1957 zasílá ČSSZ informace o stavu důchodového konta automaticky.