Klement Gottwald: Prezident alkoholik. Byl otráven nebo zemřel na syfilis?

Stalinův žák umírá jen šest dní po svém vůdci
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Klement Gottwald je asi největším symbolem nastolené komunistické diktatury v Československu. Nemanželský syn chudé dělnice to dopracoval až na hlavu státu. Z pozice premiéra a prezidenta byl přímo zodpovědný za několik politických vražd včetně procesu s Miladou Horákovou. Sám ničen nejistotou, co ho čeká, se upíjel k smrti. 

Stejně jako jeho žena Marta byl nemanželské dítě z chudých poměrů. V mládí se vyučil truhlářem ve Vídni a postupně nakoukl i do života politiky, kde byl účasten činnosti sociálně demokratické mládeže. Později mu byly bližší myšlenky komunismu, a tak si šel velmi cílevědomě za teplým politickým místem.

"Masaryka na stovku" byl slogan v říjnu roku 1989, když Státní banka československá vydala stokorunovou bankovku s Klementem Gottwaldem. 

Moc dobře pochopil, že svoje politické přesvědčení je nutné upravovat na základě vývoje v Sovětském svazu, a tak ve straně prosazuje promoskevskou opozici. Před válkou emigruje do SSSR a na konci války plánuje totální převzetí moci v Československu. Poklonkování Stalinovu režimu ho nakonec vynese do až do těch nejvyšších míst politiky, které ho nakonec uštvou k smrti. 

Vítězný únor

"Pravě jsem se vrátil z hradu," zaznělo z úst tehdejšího předsedy vlády Klementa Gottwalda. Únorové převzetí moci na dlouhých 41 let poslalo Československo do nesvobody. Cenzura, politické procesy a příkazy od maršála Stalina se staly hlavními prvky moci. Komunističtí představitelé včetně Klementa Gottwalda dovršili svoji roli loutek a začali se sami bát o život.

Když se Gottwald stává prezidentem, už je ve hře hledání kontrarevolucionářů. Ve strachu o život se velmi dramatickým tempem zvyšuje jeho pravidelná dávka alkoholu. 

Slánský nebo Gottwald

Rudolf Slánský byl společně Klementem Gottwaldem hlavní architekt převzetí moci do rukou komunistické strany. Paradoxně se ocitl na šibenici po uměle vytvořeném procesu, kdy byl obviněn za pokus rozvrátit myšlenky socialistického lidu. Slánský, který se sám podílel na popravě Milady Horákové, tak skončil svůj život na stejném místě. 

Stalin chtěl v padesátých letech zamezit osamostatnění východních států, tak jak se mu to stalo s Titovou Jugoslávií. Proces měl mít výchovný smysl. Uvnitř KSČ však do chvíle, než se jasně ukázalo na Slánského, nemohl být nikdo klidný. Každý z nich totiž znal způsob, jak podobný proces probíhá. Obvinění, mučení a vynucené doznání.

Klement Gottwald, který byl údajně monitorován odposlouchávacím zařízením na Pražském hradě, tento tlak nesl velmi špatně. Jeho kladný vztah k alkoholu se stával problémem jak pro jeho zdraví, tak pro stranu jako takovou. Neudržel se ani během několika projevů na veřejnosti, kde byl Gottwald evidentně pod vlivem. 

KSČM se dodnes hlásí k odkazu Klementa Gottwalda a při shromáždění k výročí založení komunistické strany vedoucí představitelé kladou kytice na jeho hrob.

Zrůdná loutka teroru 

Politické období ve funkci prezidenta se za jeho vlády stává brutálním terorem. Bylo vyneseno přes 230 rozsudků smrti, přes sto tisíc občanů bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením.

Když bylo jasné, že si Stalin vybral Slánského a ne jeho, neměl problém na smrt odsoudit ani svého dřívějšího kamaráda. Komunismus tedy poctivě vraždil i ve svých řadách. Klement Gottwald i přes to, že plnil rozkazy ze Sovětského svazu, má na těchto zvěrstvech největší zodpovědnost. 

Otrávený nebo uchlastaný?

Nečekaná zpráva o úmrtí Stalina zasáhla i pomalu se rozpadající osobnost Klementa Gottwalda. Ten v té chvíli trpěl syfilidou a jeho závislost na alkoholu už působila jako způsob, jak se jednoduše uchlastat. Lékaři mu v žádném případě nedoporučovali cestovat na Stalinův pohřeb do Moskvy. 

Gottwald nařízení neuposlechl. Když se vládním speciálem vrátil, postěžoval si Antonínu Zápotockému, že mu není dobře. O tři dny později umírá zřejmě na srdeční selhání (aneurysma). Jedna z verzí totiž hovoří o možné otravě, kterou sama Marta Gottwaldová veřejně prohlašovala. Podivná souhra okolností tomu nahrává. Jen devět dní po smrti Stalina jeho věrný žák symbolicky umírá. Teorie o otrávení sovětskými agenty je pouze spekulace. Špatný zdravotní stav Klementa Gottwalda se kvůli sifilisu a tvrdé závislosti na alkoholu jeví jako pravděpodobnější. 

Jeho tělo prošlo procesem mumifikace a bylo uloženo v mauzoleu Národního památníku, kde měl původně odpočívat Tomáš Garrigue Masaryk. Důvody, proč byl nakonec odstraněn, se liší. Tvrdí se, že byl špatně nabalzamován. Ale spíš se jednalo o proces vyrovnávání se stalinistickými zločiny.

Včetně těch, které bude mít navěky vepsané v historii první komunistický prezident Klement Gottwald.