Anna Mani: Chtěla být tanečnicí, nakonec jako vědkyně změnila celou zemi

Anna Mani umožnila Indii provádět přesné předpovědi počasí
  |   zajímavost

Slavná fyzička a meteoroložka Anna Mani byla v Indii průkopnicí. Byla jednou z prvních vědkyň ve společnosti, která kladla velký důraz na to, že by žena měla mít v prvé řadě manžela a rodinu. Šéfovala mužům a její přínos v zemi byl obrovský.

V úterý 23. srpna bylo 104. výročí narození této jedinečné vědkyně. Fyzička a meteoroložka Anna Modayil Mani se ale původně vědě vůbec věnovat nechtěla, její prvotní vášeň neměla s vědou nic společného. Chtěla se stát tanečnicí. Její zájem o vědu ale nakonec nad uměleckou kariérou zvítězil a Anna jí zasvětila celý svůj život.

V roce 1940 dokonce získala stipendium na studium na Indickém institutu věd v Bengaluru. Na tomto institutu měla možnost studovat pod taktovkou laureáta Nobelovy ceny Sira C.V. Ramana, kterému bylo toto prestižní ocenění uděleno za jeho výzkum rozptylu světla a za objev jevu, který nyní nese jeho jméno.

O pět let později, v roce 1945, zamířila Anna Mani na Imperial College v Londýně, kde studium spektroskopie vyměnila za specializaci na meteorologické přístroje. Její pozdější přínos v této oblasti byl obrovský, umožnila totiž Indii provádět přesné předpovědi počasí.

Do Indie se po studiu v Anglii vrátila v roce 1948 a začala pracovat na meteorologickém oddělení tamního ministerstva vědy a technologie, kde se zaměřovala především na rozvoj infrastruktury pro předpověď počasí. O pět let později se vypracovala až na šéfku divize, měla pod sebou více než 100 mužů. Pod jejím vedením byly v zemi zjednodušeny a standardizovány desítky meteorologických přístrojů.

Mimo jiné ale také pro Indii vydláždila cestu k udržitelným energiím. V 50. letech publikovala několik článků o tomto typu energie a stala se jednou z jejích prvních zastánkyň v zemi. Později dokonce i založila společnost, která vyráběla přístroje nutné k výrobě solární nebo větrné energie. Za svůj přínos vědě získala v roce 1987 medaili INSA K R Ramathan.

Svého rozhodnutí zasvětit vzdělání a vědě celý svůj život, na rozdíl od většiny ostatních indických žen té doby, zdá se, nelitovala. „To, že jsem žena, nemělo absolutně žádný vliv na to, co jsem se rozhodla dělat se svým životem,“ řekla. „Co to je za povyk kvůli ženám a vědě?“ dodala.

Zdroj: Newsweek, The Indian Express

KAM DÁL: Na svobodu bude propuštěn nebezpečný zločinec. Je to správné, když spáchal tak ohavný zločin?