Vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská: Homosexuální manžel od ní utekl, když byla obviněna z vraždy

15.10.2020 - 06:30  

Velkovévodkyně Anna Marie Františka byla známá svou zbožností, ale i jako milovnice luxusního života. Říká se, že nechala všechna svá sídla nákladně zmodernizovat a zrekonstruovat, což bylo na tu dobu něco nevídaného. V lásce však štěstí neměla. Brzy se stala vdovou a druhý manžel od ní utekl.

Roku 1690 se mladá Anna Marie zasnoubila s Filipem Vilémem Augustem, princem a falckrabětem z Neuburgu, čímž se dostala do těch nejvyšších společenských kruhů. Ještě toho roku se vzali a za svůj domov si zvolili zámek v Zákupech, který nechali nákladně zrekonstruovat významným italským architektem.

První manželství

Manželství bylo šťastné, ale krátké. Anna Marie a Filip Vilém si rozuměli i po citové stránce, proto se jim rok od svatby narodila první dcera Leopoldina Eleonora, která bohužel ve dvou letech zemřela. Ten samý rok se jim však narodila ještě dcera druhá, a to Marie Anna Karolína, která se dožila dospělosti a o matku se ve stáří starala. 

Její tatínek a manžel Anny Marie však takové štěstí neměl. Filip Vilém zemřel v pouhých pětadvaceti letech. Anna Marie Františka se tak v pouhých jednadvaceti letech stala vdovou.

Druhé manželství

Dlouhého truchlení si ale neužila. Na nátlak svého švarga, císaře Leopolda I., se roku 1697 provdala,  i když nechtěla. Vzala si posledního mužského potomka toskánského rodu Medici. Tento vztah nevznikl z přátelství ani z lásky, ale z čisté vypočítavosti, politiky a touhy přivést na svět mužského potomka, který stejně nevyšel.

Manželé si totiž rozuměli maximálně tak v luxusním stylu života, ale názory na svět, život i partnerství měli úplně rozdílné. Gastonovi se Anna Marie nelíbila, shledával ji tlustou a nechtěl s ní spát. Možná to byly jen výmluvy, protože Gaston byl nepřiznaným homosexuálem, tak je logické, že o nějaké intimity neměl zájem. Vadil mu i její zájem o lov, což považoval za mužskou záležitost.

Obvinění ze zabití

Rozchod mezi partnery vygradoval v roce 1706, když zemřela na následky střelného zranění Gastonova milenka, nadějná zpěvačka a matka jeho nemanželského syna. Ze střelby byla podezřelá právě Anna Marie, která byla tou dobou na vyjížďce na koni, neměla tak alibi.

Útěk manžela

Gaston na nic nečekal, vzal nemanželského syna a od Anny Marie utekl do Itálie, kde pro ně založil nový rod Conte de Molino, neboli hrabě ze mlýna. Anna Marie Františka zůstala v Čechách sama. Po manželovi díky předmanželské smlouvě nic nezdědila, ale sama měla takové statky, že pomoc druhých nepotřebovala. I přes rozmarný život v luxusu jí zbylo dost na rekonstrukci svých sídel a duchovní život.

Další úmrtí v rodině

Bohužel soukromý život se s ní i nadále nemazlil. Roku 1733 jí zemřela sestra Sybilla, se kterou si byla Anna Marie velmi blízká, a o pár let později zemřel také manžel její dcery. Ta se přestěhovala do Zákup zpět k matce, kde s ní žila až do její smrti. Anna Marie Františka zemřela 15. října roku 1741 a její nástupkyní se stala císařovna Marie Terezie.

KAM DÁL: Roman Šmucler: Přetrvává pocit, že Češi jsou cháska, kterou je potřeba strašit a děsit, aby spolupracovala


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru