Hejtmanka Pokorná Jermanová stále tají, kdo pro ni pracuje. Její úřad porušuje zákon i tutlaným výsledkem auditu

Kdo pracuje na středočeském krajském úřadě? Koho zaměstnává hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO a jakou práci externisté provádějí? Kam putují peníze, které jsou jim vypláceny, někomu konkrétnímu do kapsy? Středočeský kraj důležité informace stále tají přesto, že ministerstvo vnitra potvrdilo oprávněnost požadavků k jejich zveřejnění.

reklama

/KAUZA SMLOUVY/ Před několika týdny jsme vás informovali o tom, že na středočeském hejtmanství mohou existovat tzv. "mrtvé duše", které jsou placené z kapes daňových poplatníků (přečíst si můžete ZDE). 

"Chtěl bych vidět smlouvy o provedení práce, výši odměn za tuto činnost i způsob jejího vykázání. Také bych rád zjistil, jestli jsou tyto externí spolupracovníci vůbec potřeba. Rád bych věděl, jestli má například paní hejtmanka tým externích spolupracovníků a tak dále," tvrdil tenkrát předseda kontrolního výboru Ivo Šanc.

Nemáme stále nic

Uběhl téměř měsíc a úřad stále odmítá poskytnout úplné informace, kolik dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti uzavřel za loňský rok, a s kým smlouvy uzavřel. Tvrdí, že nemůže, což je ale v rozporu se zákonem. 

K dispozici jsou tedy jen velmi kusé a nicneříkající pasáže. Není jasné, kdo pro úřad pracoval a jakou za to tedy bral odměnu. Dostupný je pouze druh činnosti, kterou anonymní zaměstnanec prováděl, a její rozsah. Klíčové části dokumentu jsou totiž začerněné stejně jako například zásadní informace z auditu o hospodaření Krajské správy a údržby silnic (psali jsme o tom ZDE).

Nemá čisté svědomí?

"Pokud by měla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová čisté svědomí, její úřad by poskytl úplné informace bez toho, aby jej k tomu opakovaně vyzývali jak naši zastupitelé, tak i ministerstvo vnitra. Na ty informace máme právo, veřejně jsme náš požadavek formulovali i na zasedání zastupitelstva, takže hejtmanka ví, že se nám informace nedostávají. Neudělala dosud nic, co by tento stav zvrátilo. To nás vede k přesvědčení, že úřad může zaměstnávat lidi, o kterých nechce veřejně informovat, to je alarmující," uvedl předseda klubu středočeských zastupitelů za hnutí STAN Věslav Michalik.

Ústy tiskové mluvčí Nicol Lenertové (resp. mailem) nám bylo před několika týdny slíbeno, že "Jaroslava Pokorná Jermanová požádala ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba, aby prostřednictvím odboru interního auditu a kontroly prověřil Vámi uvedené domněnky." Do dnešního dne nám žádný výsledek tohoto šetření nedorazil. "Rozumím a prověříme to," napsala nám Lenertová, za což jí samozřejmě děkujeme a věříme, že se dočkáme a budeme o tom moci informovat veřejnost. 

Tajností je mnohem více

Kraj zdaleka netutlá jen to, kdo pro něj pracuje. Hejtmanka rovněž opakovaně odmítá poskytnout předsedovi kontrolního výboru Ivo Šancovi (STAN), stejně jako dalším opozičním zastupitelům, již výše zmíněné plné znění auditu Krajské správy a údržby silnic, který si loni kraj nechal vypracovat za půl milionu korun.

"Ve Sněmovně, ale i na sociálních sítích říká premiér Babiš, že šel do politiky, aby bojoval proti korupčnímu systému. Jak se s tím teď srovnává praxe jeho středočeské hejtmanky Jermanové, která se nerozpakuje předat zastupitelstvu audit o opravě silnic z valné části začerněný?" kritizoval už dříve praxi hnutí ANO poslanec a středočeský zastupitel Vít Rakušan.

Zákon si vykládají podle svého

Ministerstvo vnitra již podruhé vyhovělo stížnosti zastupitele Středočeského kraje Martina Macháčka (STAN) a nařídilo Středočeskému kraji do patnácti dnů zveřejnit informace, které dosud tajilo. Úplné znění auditu však stále není k dispozici. Macháček proto podal odvolání proti rozhodnutí kraje informace o auditu tajit.

"Dne 20. 7. 2018 jsem do své datové schránky obdržel od povinné osoby sdělení, že mnou požadovaná informace mi je poskytnuta a že vzhledem k velikosti souboru si ji mohu vyzvednout v sídle KÚSK. O čtyři dny později jsem si vyzvedl obálku s výtiskem auditní zprávy. Po otevření obálky jsem zjistil, že velká část textu je úmyslně začerněna. Celá požadovaná zpráva má 195 stran, z toho odhadem nejméně čtvrtina obsahuje začerněná místa. Začerněny jsou například tyto údaje: pořadová čísla zakázek, předměty zakázek, dny uzavření smluv apod.," kroutil hlavou Macháček.

Martin Macháček: "Bylo by to směšné, kdyby ve skutečnosti nebylo smutné, jak Středočeský kraj musí pořád něco „zatloukat“ před svými zastupiteli."

Je evidentní, že když už ne jako "obyčejný" občan, tak z titulu své funkce má na informace nárok. "Důvod je jasný. Jde o informaci, která se vztahuje k rozhodovacím pravomocím zastupitelstva kraje a současně i o informaci, která vypovídá o samosprávných aktivitách organizace zřizované krajem, totiž Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jako zastupitel Středočeského kraje jsem povinen a současně i oprávněn dohlížet na to, aby Středočeský kraj konal ve všech svých činnostech s péčí řádného hospodáře. Požadované úplné a nezkrácené znění auditní zprávy je pro tuto mou funkci nezbytné."

Irelevantní a neodůvodněné

Odůvodnění, které kraj ve svém rozhodnutí o odmítnutí informace uvádí, je podle Macháčka z následujících důvodů naprosto irelevantní:

  • Povinný subjekt odkazuje pouze na hmotněprávní ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, kterými je právo na informace omezeno, ačkoliv, jak uvedeno výše, tato ustanovení nelze na žádosti zastupitele podané z titulu jeho funkce aplikovat. To samo je dostačujícím důvodem pro to, aby odvolací orgán přikázal povinnému subjektu požadovanou informaci podat.
  • Kromě toho argumenty použité v odůvodnění jsou zjevně nepravdivé. Požadované úplné znění auditu Krajské správy a údržby silnic obsahuje pouze údaje o právnických osobách a z principu nemůže obsahovat žádné informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje. Nemůže obsahovat žádné obchodní tajemství, neboť Krajská správa a údržba silnic je subjektem, který nakládá s veřejnými finančními prostředky a veškeré jeho obchodní vztahy podléhají uveřejňování v registru smluv. A poskytnutím úplného znění auditu nemohou být porušena práva třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským. Audit je dílem vytvořeným na objednávku (§ 61 zák. 121/2000 Sb., autorského zákona), jeho objednatel, kterým je povinná osoba, má ze zákona licenci pro použití díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, kterým je „A. Identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření (snížení nákladů na realizované akce) a snížení režií; B. Prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy; C. Vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost KSUS do budoucna“ (čl. I odst. 6 smlouvy o dílo, příloha 5). Poskytnutí auditu členům zastupitelstva je tedy zcela nepochybně použitím díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo.
  • A podíváme-li se, co je v dosud poskytnutém auditu "začerněno", okamžitě vynikne lživost argumentů, které povinná osoba uvádí v odůvodnění svého rozhodnutí. Namátkou vybíráme z Přílohy 3A (viz. fotogalerie).

reklama
#informace #kraj #zakázky #audit #nejasnosti #tajnosti #Jermanová

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.