Vláda rozhodla, že lidé přijdou o práci. Města budou propouštět, škrtají investice, obce se nebudou rozvíjet

Čas na rozumné řešení bohužel vypršel, na rozhodnutí vlády doplatí každý občan
 

Všech 6 258 obcí přijde o peníze, na což doplatí občané. Tak rozhodla vláda České republiky, odhlasovala to Sněmovna. Důsledky jsou už dnes v mnoha případech jasné. Města a obce zastavují investice, lidé přijdou o práci. V exkluzivní anketě to potvrzují sami starostové. 

Přes odpor Senátu vláda hnutí ANO a ČSSD spolu s komunisty protlačila zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ. Podílet se na něm budou města a obce, přijdou tak o dalších 15 miliard do rozpočtů. Dalších 50 miliard mínus je očekávaný výpadek v příjmech ze sdílených daní.

Sečteno a podtrženo si rozhodnutí vlády o zadusení ekonomiky vyžádá další utahování opasků všech obyvatel České republiky. Bohužel právě oni doplatí na to, že vláda není schopna přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí, která učinila kvůli pandemii koronaviru. Mnoho odborníků se přitom shoduje, že mnoho z těchto opatření nebylo vůbec třeba. Jak to vidí starostové, co budou muset omezit?

Anketní otázka: O kolik procent z rozpočtu přijde vaše obec, kolik to znamená v číslech a jaké investice (pokud nějaké) budete muset zastavit?

MICHAEL KAŠPAR (Kolín)
Po všech dopadech koronavirové krize je kompenzační bonus a jeho dopady další rána mínus 27 milionů Kč jen v letošním roce. Již při sestavování rozpočtu pro rok 2020 jsme byli opatrní a oproti predikci ministerstva financí jsme plánovali příjem ze sdílených daní o 8 % nižší (40 mil. Kč). Po odhadech dopadu ekonomické krize a koronaviru jsme již nyní učinili úspory dalších 10 % sdílených daní (47 mil.Kč). Tedy již nyní jsme oproti předpokladu o 18 % níže pro město Kolín. Po kompenzačním bonusu přijde Kolín o dalších 27 mil. Kč! Sečteno a podtrženo oproti původním předpokladům budou příjmy města v letošním roce nižší o více než 110 mil. Kč! Znamená to odklad mnoha investic, například rekonstrukce prostoru před gymnáziem a kolem gymnázia, rekonstrukce ulice Kolínská a Lipanská nebo třeba revitalizace atria radnice.

PETR BORECKÝ (Úvaly)
Znamená to dalších skoro - 5,5 mil. Kč z rozpočtu. Z rozpočtu, kde jsme již dnes kvůli koronakrizi zavedli úspory ve výši přes 20 milionů Kč. V součtu můžeme očekávat, že jen letos přijdou Úvaly skoro o 26 milionů Kč. Přijdeme prakticky o čtvrtinu svých příjmů. Takže co letos škrtáme? Rekonstrukci Štefánikovy, Raisovy, Švermovy a Palackého ulice. Opravy hřišť a sportovišť. Pořízení nového svozového auta pro technické služby. Rekonstrukci bytových domů města v ulici Prokopa Velikého. Omezíme investiční peníze pro naše příspěvkové organizace.

JAN KONVALINKA (Příbram)
Podle prvotních výpočtů by mělo město přijít o 27 miliónů korun. Již nyní pociťujeme zásadní výkyv v daňových příjmech. Nutností jsou rozsáhlé škrty v oblasti investiční i neinvestiční. Z velkých investic byla pozastavena příprava rekonstrukce aquaparku, na kterou jsme měli vyčleněno 57 milionů korun. Dále omezujeme investice do některých, v tuto chvíli odložitelných projektů, jako například rekonstrukce některých chodníků nebo ulic. Úspory hledáme i napříč městem zřízených příspěvkových organizací, kde se nám již nyní podařilo nalézt úspory v řádech vyšších jednotek milionů korun. Kompenzační bonus, tak jak ho schválila Sněmovna, se nás zásadním způsobem dotkne a bude mít vliv na chod a rozvoj města. Z tohoto důvodu nevnímám rozhodnutí Sněmovnou jako šťastné. Věřím, že ještě dojde k nápravě stávajícího stavu a to nejen vlivem tlaku od starostů.

JOSEF PÁTEK (Čelákovice)
Máme propad daňových příjmů o 30 %, za celý rok předpokládáme škrty zhruba 50 milionů korun. Zrušené investice jsou: Rekonstrukce školního hřiště J. A. Komenského, oprava elektroinstalace v Kulturním domě a také propouštění zaměstnanců.

JANA HAVELKOVÁ (Kostelec nad Černými lesy)
Očekáváme 15 - 20% snížení příjmů, to se promítne do všech oblastí – snaha bude ušetřit na provozních výdajích, a to je špatně, protože odkládání oprav (ať už to je komunikace, sítě nebo budovy) mnohdy v budoucnu generuje mnohem vyšší náklady. Investice (rekonstrukce budovy muzea, komunitní centrum, dětské hřiště, náměstí, městský úřad, místní komunikace …) budou muset počkat na ekonomický zázrak. Obce (samosprávy) musely samy zvládnout krizi způsobenou koronavirem, vláda nepomohla. A nyní ještě vláda pomáhá podnikatelům na úkor obcí? Podpora podnikatelů, kteří přišli o příjmy, je nutná, ale nikoli na úkor obcí, které musí zajistit veřejné služby – to se ve stínu koronaviru také prodraží. Co nás ještě čeká?

DAN JIRÁNEK (Kladno)
V současné době pracujeme na úsporných opatřeních ve výši cca 150 milionů korun, které zahrnují jak provozní, tak investiční výdaje. Investice z toho činí přibližně polovinu a další úspory budeme stále průběžně zvažovat. Část těchto finančních prostředků bude přesunuta do rezerv, abychom byli schopni pokrýt nečekané výdaje, které v tomto roce ještě mohou nastat. Rada města již tyto úpravy projednala a odsouhlasila, kompletní úpravu rozpočtu města bude schvalovat zastupitelstvo na červnovém jednání.

SOŇA CHALUPOVÁ (Beroun)
Město Beroun bude svým rozpočtovým opatřením ponižovat daňové příjmy o 72,2 mil. Kč, a to oproti schválenému rozpočtu města (před COVID). Celkový propad příjmů města (v souvislosti s pandemií) město očekává  ve výši 93,3 mil. Kč. (tj.  ponížení oproti schválenému rozpočtu o 16 %). Propad příjmů město částečně řeší zapojením přebytku hospodaření roku 2019. Město nebude realizovat z investic například: výstavbu sociálních bytů (-20 200 tis. Kč), rekonstrukci jedné ulice, nákup služebního auta pro MP, nákup čerpadla pro protipovodňovou ochranu města, rozšíření dětského hřiště… Další úspory musí být v běžných výdajích na chod města i úřadu.

JAN JAKOB (Roztoky)
Již jsme snížili daňové příjmy o 20%, což je přibližně 27 milionů Kč. Nebudeme stavět zejména tělocvičnu u školy a odkládáme další investiční akce jako např rekonstrukce Šaldovy ulice či stezka od nově opravené vily v Tichém údolí do horních Roztok.

FILIP KOŘÍNEK (Černošice)
Škrt v obecním rozpočtu vinou financování kompenzačních bonusů formou vratky daně ze závislé činnosti bude cca 5 mil. Kč (navíc k dalším 13-17 mil. Kč propadu proti loňským příjmům dle odhadu MF/SMS ČR). Ohrožené investice pravděpodobně tyto: vybudování šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu u základní školy, opatření pro retenci vody a ochranu před přívalovými dešti, vybudování přístupového chodníku k mateřské škole, splátka bankovních úvěrů za dřívější investice.

TOMÁŠ SMRČKA (Řevnice)
Zatím jsme zrušili dvě investice - pořízení ekologického elektromobilu do technických služeb města a budování cyklostezek po městě. Jiné investiční akce posouváme do dalších období a vyčkáváme. S ohledem na vývoj veřejných financí nevylučuji další razantní omezování investic. Představa odpovědných státních úředníků o kompenzacích výpadku veřejných rozpočtů je zatím velmi mlhavá a nejistá. Je třeba si také uvědomit, že vedle výpadků příjmů z rozpočtového určení daní také obce přichází o další příjmy (například podpora základních služeb a podnikatelů, odpuštění části nájmů či poplatků) a rovněž čelí zvýšeným výdajům. Dalším příkladem jsou ochranné pomůcky (distribuce roušek) a dezinfekční prostředky pořízené na náklady obcí. Podpora státu je velmi symbolická či bych řekl spíše mizivá (naše zkušenost je, že dorazilo prostřednictvím ORP Černošice pár litrů dezinfekce).

LUDĚK ŠTÍBR (Rakovník)
Příjmy ve schváleném rozpočtu na rok 2020 činily 360 105 tis. Kč s tím, že na pokrytí výdajů v rozpočtu byly použity finanční přebytky roku 2019 ve výši 13 703 tis. Kč, zapojení schválených úvěrů ve výši 38 048 tis. Kč a zůstatek minulých let sociálního fondu ve výši 170 tis. Kč. Celkově byly příjmové zdroje města předpokládány ve výši 412 026 tis. Kč. Zastupitelstvu města bude předložena zpráva k rozpočtovému opatření, které bude snižovat příjmy ze sdílených daní cca o částku 26 mil. Kč, příjmy z parkovného o částku 1 mil. Kč, oproti výdajové stránce rozpočtu. Prozatím jsou pozastavené plánované investice modernizace šaten hokejbalového hřiště, kolna a skleník pro Dům s pečovatelskou službou, rozšíření programového vybavení úřadu, vstup letního kina, modernizace odjezdové tabule autobusového nádraží a další.

NORBERT HLAVÁČEK (Jenštejn)
Nyní to vypadá tak na 20 %, ale je vážně těžké to posoudit, navíc my tradične daňové příjmy oproti odhadům MF nebo SMOČR ještě podhodnocujeme v rozpočtu. Vláda nás na jedné straně vyzývá, abychom masivně investovali a podpořili ekonomiku, na straně druhé nám znovu a nekoncepčně ukrajuje z rozpočtů. Je pravděpodobné, že se jako mnohé obce budeme muset vzdát investic nebo je neuskutečníme všechny. Velké investiční akce plánované na letošek, jako je Sběrné místo, chodník mezi Soukenickou a Hradní a možná i rozsáhlé dopravně bezpečnostní opatření a chodníky a bezpečné přechody na Radonické/Vinořské, kde čekáme ještě na to, zda dostaneme druhou dotaci, jsou ohroženy. 

KAM DÁL: Babišovy kontajnery, Filipův boj za Koněva a hurá, opět "jsme nejlepší". Máme nejvyšší inflaci