Zastupitel Pánek: Vedení Středočeského kraje kryje stamilionové podvody

Podle Pánka v KSÚS mizí miliony od daňových poplatníků
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Stav středočeských silnic je velmi špatný. Jednou z příčin mohou být podvody, jak o nich mluví zastupitel Michael Pánek ve svém komentáři: Hejtmanka Jaroslava Jermanová (ANO) a radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl (ANO) vědomě ignorují a asi i kryjí podvody na Středočeské správě a údržbě silnic. Na tento závažný problém jsem v minulosti upozornil jako první a dělám to stále.

/KOMENTÁŘ, KAUZA KSÚS/ Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) hospodaří s ročním rozpočtem přes 5 miliard korun. To je velká suma, a proto by každý rozumný člověk předpokládal, že tato instituce bude Středočeským krajem důsledně kontrolována a prověřována. Opak je však pravdou. Kontroly se zde nekonají téměř žádné.

Když už jednou za dva roky nějaká kontrola proběhne, jedná se pouze o formalitu, která nemůže odhalit případné machinace s veřejnými zakázkami ani kvalitu a množství provedené a zaplacené práce. Jinak by se nemohlo stát, že KSÚS zaplatí za práce, které nebyly vůbec provedeny, či za práce v mizerné kvalitě. Jsou zde upozornění na dva případy, ovšem pokud se sečtou všechna pochybení KSÚS a vedení Středočeského kraje, pak se výsledná suma dostane až k miliardě korun, které byly ukradeny z peněz daňových poplatníků. 

Jedním z důkazů je mimořádně nekvalitní oprava silnice II. třídy II/111 mezi obcí Nechyba a dálnicí D1 za 3,7 miliony korun. Když jsem ji chtěl nechat na jednání středočeského krajského zastupitelstva prověřit, tak hejtmanka Jermanová i odpovědný radní pro dopravu František Petrtýl hlasovali proti.

Znalecký posudek ukázal, jak se v KSÚS podvádí

Nakonec jsem se rozhodl prověřit dvě z mnoha podezřelých akcí s pomocí soudních znalců. Na opravu silnice II. třídy Nechyba D1 jsem si objednal soudního znalce Doc. Ing. Františka Luxemburka, CSc., z fakulty Dopravy z ČVUT.

Ten ve znaleckém posudku k akci „Oprava silnice II. třídy Nechyba D1“ uvádí následující závěry:

 • Zvolená technologie opravy je ze strany KSÚS vybraná zcela nevhodně
 • Místo vyfakturovaných 5 000 m2 bylo provedeno pouhých 4 000 m2
 • Kvalita provedených prací je nedostatečná
 • Zadávací dokumentace, kterou vypracoval pracovník KSÚS, není zpracována v souladu s platnými předpisy
 • Stavba byla provedena v rozporu s Metodickým pokynem Systému jakosti pozemních komunikací, který musí být závazně dodržen u staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Z posudku je tedy zřejmé, že:

 • Středočeský kraj zaplatil o 1 000 m2 opravy více, než bylo ve skutečnosti provedeno
 • Celá oprava byla provedena nevhodnou technologií a Středočeský kraj tím v podstatě vyhodil peníze
 • Po zhotoviteli požadoval pouze dvouletou záruční dobu, a tak i tato hrbolatá silnice, pokud bude za dva roky samý výtluk, nepůjde již reklamovat
 • Nevíme, kolik Středočeský kraj utratil za dokumentaci, která je podle znaleckého posudku špatně zpracovaná.

Platil i za práce, které nebyly provedené

To je ovšem slabá káva proti další akci KSÚS, kterou jsem nechal zkontrolovat soudním znalcem. Jedná se o dendrologické ošetření stromů a prořezy v úseku Albrechtice - Roztěž za 640 000 Kč dle smlouvy 518/00066001/2019. Práce v uvedeném úseku KSÚS převzala a zaplatila.

Zjištění soudního znalce v oboru Ochrana přírody – odvětví dendrologie Ireny Dundychové jsou ale alarmující:

 • V uvedeném úseku nebyly provedeny žádné práce odpovídající předmětu uzavřené smlouvy o dílo
 • Zadání prací je neurčité a obtížně by se dalo zkontrolovat množství provedené práce
 • Z toho plyne neskutečná věc, že Středočeský kraj zaplatil práce, které nebyly vůbec provedeny.

Proč v kraji jezdíme po tak strašných silnicích?

Je to již rok a půl, co hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová (ANO) a radní pro dopravu František Petrtýl obdrželi písemné mé upozornění coby tehdejšího předsedy Finančního výboru a zastupitele Středočeského kraje na to, že v KSÚS dochází k machinacím s veřejnými zakázkami a nehospodárnostem. Škody vyčíslené ve zprávě dosahovaly za prošetřované období 670 mil Kč. 

Nechuť vedení kraje prověřit podvody

Vedení Středočeského kraje se však snažilo tuto zprávu nejprve ututlat a znevěrohodnit, a když se mu to nepodařilo, rozhodlo se vyřešit situaci alibisticky. Místo forenzního auditu nechalo zpracovat u firmy BDO pouze obyčejný audit, který se podezřeními z mé „Zprávy předsedy FV Michaela Pánka“ vůbec nezabýval a v závěru auditu dokonce konstatoval, že v KSUS je vše v souladu se zákonem.

Audit byl lajdácky a povrchně zpracovaný a vůbec se nezabýval předmětnými nehospodárnostmi a celkově působil dojmem, že je zpracován spíše na „zakázku“. Což potvrdil i renomovaný právník Tomáš Sokol.

Navíc vedení Středočeského kraje znění tohoto auditu celých 9 měsíců před zastupiteli a před veřejností protiprávně tajilo. Mé snahy o to, aby se těmito machinacemi zabývalo krajské zastupitelstvo, byly opakovaně zamítnuty vedením kraje či zastupiteli ANO, ČSSD a KSČM.

Proč to vedení kraje stále kryje?

Tato zjištění jsou opravdu alarmující. Otázkou však je, proč přes má opakovaná upozornění nepřistoupilo vedení Středočeského kraje k šetření policií a k hloubkové kontrole v KSÚS?

Z uvedených zjištění a díky tomu, jak se prověření hospodaření v KSÚS brání jak hejtmanka Jermanová, tak radní pro dopravu Petrtýl i celé vedení Středočeského kraje, lze usuzovat, že uvedené podvody záměrně kryjí nebo jsou do nich dokonce zapojeni.

Michael Pánek, středočeský krajský zastupitel (ODS)

Klíčová slova: