Hledáte pro dítě školku? Víme, podle čeho vybírat

Školky se liší rámcovým vzdělávacím programem. Většinou využívají alternativní metody vzdělávání
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Předškolní věk dává základy pro další rozvoj. Výběr školky tak hraje významnou roli v tom, na čem bude dítě (nejen) v dalším vzdělávání stavět. Rodiče se obvykle rozhodují především na základě toho, zda je školka blízko. Často pak následuje otázka, zda zvolit školku soukromou, nebo státní. Co byste ale měli vzít při výběru školky v úvahu?

Zápisy obvykle probíhají v první polovině května, přičemž každá školka si datum určuje sama. Mezi kritéria přijetí patří věk dítěte, adresa bydliště, ale i základní předpoklady předškoláka. Ještě než se do školky půjdete podívat, zkuste si projít oblasti, které byste při jejím výběru neměli opomenout.

Věkově smíšený kolektiv

Pro děti je přínosnější, pokud fungují v menší skupince, která umožňuje lépe rozvíjet sociální dovednosti a učitelům pomáhá vnímat potřeby dětí. To vyplývá také z poslední výroční zprávy České školní inspekce (ČSI), kdy jsou omezující překážkou pro pedagogy právě vysoké počty dětí ve třídách (necelých 40 %). V přímé souvislosti vnímá 45 % pedagogů snížení počtu dětí ve třídě jako silnou potřebu ke zkvalitnění své práce. Často jde také menší počet dětí ruku v ruce s věkově smíšeným kolektivem, který je velkým přínosem, ať už pro mladší, či starší děti. Podobně jako u sourozenců se starší děti učí pečovat o mladší kamarády, a zároveň se tak učí zodpovědnosti a ohleduplnosti.

Mladší děti se naopak mohou přirozeně učit od starších a jsou motivovány vyrovnat se jim v dovednostech. „V menším smíšeném kolektivu se dobře rozvíjejí také sociální kompetence dětí, protože komunikují v menší skupině a učí se efektivně řešit konflikty,” říká Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. Naopak ve třídách, kde bývají děti rozděleny podle věku, se zamezuje tomu, aby se děti přirozeně učily jedno od druhého. Navíc podle ČŠI vzdělávání v mateřských školách vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí pouze v necelých 40 procentech.

5 nejdůležitějších kritérií pro výběr školky:

  • místo (většina rodičů hledá blízko svého bydliště nebo pracoviště),
  • cena,
  • vzdělávací program,
  • přístup personálu a reference,
  • struktura tříd.

Vzdělávací cíle jsou stejné, cesta ale jiná
Výchovně-pedagogický směr je při výběru stěžejní, protože se promítá také do dalších aktivit, které školka poskytuje. Školky se liší školním vzdělávacím programem, ale vzdělávací cíle jsou stejně závazné pro všechny. A mateřské školy s alternativním vzdělávacím programem jsou pod kontrolou České školní inspekce. Mezi nejznámější patří montessori a waldorfská pedagogika a lesní školky, s tím, že se tyto směry mnohdy prolínají. Vzdělávací systém montessori klade důraz na individualitu dítěte, preferuje posílení sebedůvěry, ale také schopnost přirozeného učení v životě.

Walfdorské školky kladou důraz na citový a morální vývoj dítěte. Z hlediska organizace je život ve školce podmíněn rytmem roku, týdne a dne. Stále ještě novinkou jsou lesní školky. „Děti jsou uvnitř pouze na oběd a odpočinek a mají tam uložené náhradní oblečení. Vzdělávání probíhá v přírodě, kde mají děti mnoho příležitostí k pohybu, objevování i klidné práci,” přibližuje chod školky Tereza Valkounová. Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce byl pobyt venku ve 20 % mateřských škol zkracován, kdy netrval v dopoledních hodinách zpravidla ani 2 hodiny. Proto je dobré ověřit si, jak k této oblasti konkrétní školka přistupuje.

Je to také o vás

V případě výběru školky je důležité ujasnit si, co jako rodič očekáváte. Jste časově vytížení a potřebujete, aby bylo o dítě postaráno celý týden? Nebo si můžete dovolit postupný režim přivykání a nevadí vám vyzvedávání dítěte již v 15.30? Chcete se částečně podílet na chodu školky a zapojit se do komunity rodičů? Některé školky si během roku vystačí s vánoční besídkou, jiné ale vyžadují větší zapojení rodičů, ať už v podobě brigád v areálu školky (například úprava zahrady), či spolupráce při přípravě akcí pro děti.

Pro děti jsou takové akce zpestřením běžného rytmu a zároveň šancí lépe poznat rodiny jejich kamarádů. Když poznáte rodiny lépe, můžete si vzájemně v mnohém vypomoci – ať už v oblasti sdílení dopravy, vzájemného hlídání dětí, či pořádání společných akcí, kde budete sdílet materiální věci (bazary oblečení či knih) nebo odborné dovednosti (účetnictví, právní služby, divadlo…), a vzájemně si tak pomáhat. Toto je typické pro takzvané komunitní školky, které se dětem stávají širší rodinou a přátelství často přetrvávají i dále po přechodu do školy.

Nepřijali vás?

Mateřské školy se musely v uplynulých letech vypořádat s náporem dětí z populačně silných ročníků. Ani dlouhodobě se však situace nezlepšuje, přičemž celkem bylo podle SRČ ve školním roce 2021/2022 odmítnuto přes 46 tisíc dětí (vyhověno bylo 125 tisícům žádostem). Nejpalčivější situace je v Praze, dále ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Toto číslo naznačuje, že kapacitní potíže minulých let stále nejsou v některých lokalitách vyřešeny. Pokud dostanete po zápisu rozhodnutí o nepřijetí dítěte, nevěšte hlavu.

Zákon vám dává možnost se proti rozhodnutí do 15 dní odvolat. Po zápisech rodiče často volí z více možností. Díky tomu se může uvolnit místo tam, kde si přejete. Když ani tak nebylo dítě přijato, zajděte do školky osobně a požádejte o zařazení na seznam čekatelů. Obejděte i ostatní školky a ptejte se, zda nemají volné místo. Někdy se uvolní na začátku školního roku.

Zdroje: redakce, Česká školní inspekce, Tereza Valkounová, predskolniporadna.cz, MŠMT

KAM DÁL: Dvouleté děti nebudou mít nárok na místo ve školce. Pětileté mají docházku povinnou.