Dělníci objevili při stavbě železnice lidské ostatky: Archeology překvapilo, že kostry byly bez hlavy

Podobné nálezy zřejmě do budoucna nebudou nic neobvyklého, věda bude přinášet nové metody
  |   zajímavost

Nález zakopaných lidských ostatků zjevně zavražděných lidí překvapil dělníky, kteří připravovali stavbu nové vysokorychlostní železniční trati. Přivolaní odborníci při dalším odkrývání zbytků těl navíc zjistili, že mnohé z obětí měly uťatou hlavu položenou k nohám. Jak asi takový nález musel stavitele železniční trati vyděsit a kdo byly popravené oběti? 

Nečekaný nález lidských ostatků umí pořádně vyděsit. Stejně to bylo i v případě dělníků, pracujících na stavbě nové vysokorychlostní trati v hrabství Buckinghamshire na jihovýchodě Anglie.

Římský hřbitov v Anglii

Poměrně kontroverzní projekt vede mimo jiné i kolem hlavního města hrabství Aylesbury. Právě nedaleko tohoto místa byl při přípravě trati nalezen starý římský hřbitov, kde našly místo svého posledního odpočinku přes čtyři stovky lidí. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, podobných nálezů není málo. Samotné přivolané archeology ale překvapil fakt, že některé kostry patřily lidem zjevně popraveným stětím hlavy. Navíc tyto hlavy nebyly - jak bychom předpokládali - položeny na své místo, tedy ke krku, ale ležely v nohou popraveného trupu. 

Vyvrhel společnosti

Jak si takovou potupu lidských ostatků odborníci vysvětlují? Podle nich šlo pravděpodobně o zločince nebo vyvržence společnosti, kteří si nezasloužili úctu ani po smrti. Zvažují ale také možnost, že mohlo jít v jisté době a jisté společnosti o trochu netradiční součást pohřebního rituálu. Každopádně na místě hřbitova bylo kromě koster nalezeno i mnoho dalších předmětů, jako jsou hrací kostky a další, které jednoznačně naznačují, že okolí tohoto místa mohlo být známo jako jakýsi hráčský ráj, tedy se zde koncentrovala tehdejší prapodivná společnost. 

Římané vládli dnešní Anglii

Jak je možné, že byl právě v jihovýchodní Anglii objeven takto rozsáhlý římský hřbitov? Není to nic divného. Římské impérium v době svého rozkvětu zasahovalo až do současné Anglie, kde Římané vládli mezi lety 43 a 410 našeho letopočtu, tedy úctyhodné bezmála čtyři stovky let. Právě zmiňovanými místy vedla tehdy hlavní cesta - Akeman Street - z dnešního St. Albans do Cirencesteru, kolem níž vznikala města či osady. Nalezený hřbitov tak mohl být součástí místa, kde se zastavovali na svých cestách vojáci i další cestující. To, jak si jistě dokáže každý představit, mohlo být jen těžko klidné místo. 

Materiál na mnoho let

Již minulé průzkumy v okolí místa nálezu rozsáhlého hřbitova svědčí o poměrně hustém osídlení této oblasti. Římanům se tady zkrátka líbilo, krajina i podmínky pro život tady byly příznivé a vzhledem k blízkosti “dálnice” se dalo hovořit o ideálním místě k usídlení - a také k umírání a pohřbívání. Jen ty useknuté hlavy zůstávají stále záhadou. Každopádně archeologové získali díky výstavbě vysokorychlostní trati HS2 vedoucí z Londýna do Birminghamu mnoho nového studijního materiálu, jehož průzkum jim zabere několik příštích let.

„Se všemi odkrytými lidskými ostatky bude zacházeno s důstojností, péčí a respektem a naše objevy budou sdíleny s veřejností," řekla v minulém roce Helen Wassová, odborná zástupkyně společnosti HS2 pro deník Insider. Můžeme se tedy těšit na odkrytí dalších tajemství staré římské civilizace. 

Zdroj: businessinsider, HS2sciencealert

KAM DÁL: Staří Egypťané se dožívali průměrně 34 let: Běžné zdravotní problémy byly rozsudkem smrti.