Klášterní Skalice dýchá historií. Místní klášter byl pod ochranou samotného krále Václava IV.

Původní most musel být stržen, některé fragmenty však zůstaly
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Klášterní Skalice je obcí, kde sice žije pouze necelých 130 obyvatel, při pohledu na krajinu kolem si ale člověk říká, jaká je to škoda. Jedná se navíc o jednu z nejúžasnějších obcí Středočeského kraje, kde najdete starý klášter a také cenný gotický most.

Obec se původně nazývala pouze Skalice a v listinách se objevuje v polovině 14. století. Významu ovšem nabyla až jako Skalice Klášterská, nyní Klášterní Skalice, a to po založení posledního českého kláštera řádu cisterciáků s kostelem Milosti Panny Marie, jehož zakládací listinu 13. října 1357 vydal mindenský biskup Dětřich z Portic a Kuglvajtu, původně cisterciácký mnich braniborského kláštera v Lehninu.

Fundátor do nového založení pozval nejen opata, ale i 12 mnichů z mateřince v Sedlci u Kutné Hory. Věnoval jim pozemkový majetek, les Kozí hřbet a dále také 2 000 kop pražských grošů na stavbu kláštera. Základní kámen byl položen a vysvěcen olomouckým biskupem Janem VIII. Očkem u Vlašimi, za přítomnosti císaře Karla IV., Arnošta z Pardubic, Dětřicha a dalších šlechticů.

Dětřich společně s pozdějšími donátory financoval stavbu trojlodní baziliky na půdorysu latinského kříže v déle něco přes 50 metrů a konventní budovy s čtvercovým rajským dvorem. Klášter přijal pod svou ochranu a finančně jeho stavbu podpořil král Václav IV.

Zajímavosti v okolí
Třebovle
- Knížecí dvůr a raně gotický kostel sv. Bartoloměje s cennými freskami
Kouřim - historické městečko s hradištěm
Molitorov, Diblíkov - zámky
Lechův kámen - přírodní útvar na hradišti Stará Kouřim
Hradenín - tvrz

V dubnu roku 1421 byla blízká Kouřim obsazena husitským vojskem Pražanů, kteří nejspíše vyvrátili i stavebně nedokončené skalické opatství, nicméně konkrétní zprávy chybí. Šedesát let poté se připomíná nový opat s konventem jako chráněnec Viléma Zuba z Landštejna, ale klášter živořil a v roce 1553 jej ke svým statkům připojil sedlecký klášter již jako pustý.

Jindřich Snopek probudil klášter k životu

Došlo k tomu v roce 1690, kdy byl obnoven jako novostavba v barokním slohu. Ke zbytkům zdi gotického kostela byla postavena jednolodní barokní kaple Panny Marie. K samotnému definitivnímu zrušení a vyvlastnění kláštera došlo v roce 1783 za reforem císaře Josefa II. Koupil jej později v roce 1819 Jiří Dörfel, který obytnou budovu kláštera přestavěl na zámek. K tomu využil kámen ze zřícenin kláštera.

Pozdější majitelka obce následně zámek i s dvorem prodala Janovi II. z Lichtenštejna v roce 1872. Tehdy byla zámecká budova opět přestavěna a získala dnešní podobu. Přízemí bylo upraveno jako byt správce dvora a v patře byly zřízeny sýpky a také skladiště. V současné době patří zámek soukromému zemědělskému podniku.

Lákavé pamětihodnosti

Nejvýznamnější památkou obce je bezesporu již jmenovaný klášter a jeho gotická bazilika, na kterou z jihu navazovaly gotické konventní budovy. Poslední pozůstatek po trojlodní bazilice je zbytek jednoho ze čtyř gotických pilířů v křížení hlavní a příčné lodi, který stojí severně od nynějšího zámku. Zachovaly se také fragmenty kaple s východním průčelím štítové zdi konventu a oknem. Další zbytky kdysi rozsáhlého klášterního hospodářského dvora se nachází dnes v soukromém statku. Archeologické zlomky jsou pak uloženy v lapidáriu Národního muzea v Praze a také v regionálním muzeu v Kolíně.

Velmi zajímavý je také gotický most přes Výrovku. Ten byl pro havarijní stav v roce 2015 nahrazen novým betonovým mostem, ovšem některé kvádry byl zakomponovány do opěrné zdi nové konstrukce jako taková malá připomínka. Obec je také bohatá na sochy, nachází se zde socha svatého Prokopa, Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého nebo svaté Anny.


Životní styl

Zdraví