Nejbohatší země světa. Překvapení z Evropy a nedostižní boháči s ropou a zemním plynem

Katar je na nedostižném první místě v žebříčků států s nejvyšším podílem HDP na jednoho obyvatele
 

Peníze jsou hlavní hnací silou současného světa. Ať už se za penězi ženou jednotlivci či státy, jedná se o určující hodnotu bezpečného, kvalitního a pohodlného života. Na planetě existuje mnoho chudých států s hlubokými ekonomickými problémy a také ty, které mají zcela opačný problém. Jaké jsou ty vůbec nejbohatší státy na světě?

Hrubý domácí produkt. Zaklínadlo makroekonomie, které je zároveň ukazatelem bohatství jednotlivých států na světě. Právě podle tohoto hlediska se určuje prosperita či chudoba konkrétního národního hospodářství. Jaké státy z tohoto mnohdy krutého měřítka vycházejí úplně nejlépe?

Irsko

Pátou nejbohatší zemí je podle HDP evropský ostrov Irsko a na první pohled se může zdát, že se jedná o velké překvapení. Samostatnost na Spojeném království se datuje až od roku 1937, což právě v pětimilionovém Irsku budí v rámci vysoké míry bohatství v porovnání s okolním světem  poněkud nečekaný výsledek.

Je tomu tak hlavně díky rychle rostoucí ekonomice. To v důsledku způsobuje vysokou kvalitu života a dobrou hodnotu HDP, která na jednoho obyvatele činí až 77 tisíc dolarů za rok. O to větším paradoxem je, že v nedávné historii se jednalo o velmi chudou zemi, která byla proslulá velkou mírou emigrace, a to hlavně do USA. 90. léta však znamenala zásadní obrat. Začátek prosperity se spojuje se zemědělství a exportem potravin. V současnosti je Irsko velmi silné také v oblasti počítačové techniky, chemických a farmaceutických produktů a díky zdravotnickému vybavení.

Brunej

Ropný stát Brunej se rozkládá na ostrově Borneo a je neoddělitelně spojen se sultánem, který zde vykonává funkce premiéra, ministra financí, zahraničí i obrany. Tím pádem on sám patří mezi nejbohatší lidi světa. Hassanal Bolkiah tak vládne 500 tisícům obyvatel a HDP na každého z nich činí něco přes 81 tisíc dolarů za rok.

Bohatství se zde přirozeně získává z ropy a zemního plynu. Občané této konzervativní Malajské islámské monarchie také získávají velké benefity. Nemusí platit daně, mají zdarma školství. V roce 2006 měla Brunej nulový státní dluh, ale ten v posledních letech roste. I tak se jedná o čtvrtou nejbohatší zemi na světě.

Singapur

Monako Asie. Tak se přezdívá městskému státu Singapur, který v neúprosném měřítku HDP získává třetí místo. Žije zde něco kolem 5,6 milionů obyvatel a HDP na jednoho obyvatele činí 98 tisíc dolarů za rok. Silná a velmi rychle rostoucí ekonomika, vysoká kvalita života, minimální nezaměstnanost a samozřejmě fakt, že se jedná o jeden z největších přístavů na světě dělají ze Singapuru jednu z nejdůležitějších obchodních křižovatek světa.

Hlavní díl bohatství plyne právě ze zahraničního obchodu, protože nedisponuje velkým množstvím přírodních surovin, které by se daly zpeněžit. Důležitou roli tak hrají v oblasti výroby lodí, elektroniky a bankovnictví.

Lucembursko

Kdo o Lucembursku něco ví, asi se v tuto chvíli nediví. Na druhém místě na základě HDP je právě tato malá evropská zemička, kde žije přes 600 tisíc obyvatel. Lucemburské vévodství žije hlavně díky existenci stovek pro svět důležitých bank včetně Evropské investiční banky.

Obyvatelé Lucemburska mají obrovské platy a velmi nízké daně, zároveň třetina zaměstnanců, kteří zde pracují, zde ovšem nebydlí. Jejich pracovní síla se tak nezapočítává do obyvatelstva, ale jejich výkon a útraty podporují místní ekonomiku. I proto je HDP na jednoho 109 tisíc dolarů za rok. 

Nedostižný Katar

První místo získává země, kde je v hlavní roli těžba a zpracování ropy a také zemního plynu. S HDP na jednoho obyvatele Kataru, které činí 128 tisíc dolarů za rok, lze počítat s tím, že je jen tak někdo nepředběhne. Stát Katar se nachází v jihozápadní části Perského zálivu a vlastní 5 % z celosvětových zásob ropy. V tomto ohledu jsou na třetím místě.

Byť se jedná o nejbohatší zemi na světě, je nutné připomenout, že je zde zcela normální trestat nemanželský pohlavní styk bičováním a odpadlíky od víry či homosexuály může potkat trest smrti.

KAM DÁL: Místo, kde by chtěl žít každý mladý. Strossmayerovo náměstí tepe ve dne i v noci

 

Klíčová slova: