Pohádkové bohatství Alžběty II.: Dědit bude Karel III., ale kdo dál? Ve hře jsou dostihoví koně, šperky, zámky i hrady

Soukromý majetek královny Alžběty II. je odhadován zhruba na 12 miliard korun
 

Její výsost královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek v jejím skotském sídle, na zámku Balmoral, ve věku 96 let. Za sebou zanechala obrovské bohatství mimo jiné i ve formě nemovitostí, šperků, umění a dostihových koní.

Britská královna Alžběta II. byla jednou z nejbohatších žen na světě. Konkrétní výše jejího jmění ale zůstává veřejnosti skryta. Tajemstvím zůstane dokonce i to, jak přesně bude královnin majetek rozdělen po její smrti.

U většiny lidí následuje po jejich smrti proces distribuce majetku dle přání zesnulého a tento proces zároveň označuje i moment, kdy se závěť stává veřejnou listinou. To se ale na britské monarchy nevztahuje.

Již přes sto let bylo zvykem, že závěť panovníka zůstává před veřejností skryta, po smrti vysoce postaveného člena královské rodiny jsou soudy požádány o zapečetění jejich závěti. Hlavním důvodem k tomuto kroku je údajně ochrana soukromí panovníka.

Výjimkou je závěť královnina manžela, vévody z Edinburghu, která má zůstat před veřejností skryta nejméně po dobu 90 let, rozhodl tak tamní nejvyšší soud v roce 2021. Po uplynutí této doby bude rozhodnuto, zda bude její obsah odhalen.

Hlavním důvodem k tomuto kroku je ochrana "důstojnosti a postavení královny", a to dokonce i po její smrti. Před touto změnou zůstávaly královské závěti zapečetěny na dobu neurčitou.

Závěť královny ale spadá do zcela jiné kategorie, je tedy možné, že její obsah nebude zveřejněn nikdy.

Jak velké je bohatství královny Alžběty II.

Soukromý majetek královny je odhadován na zhruba 500 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 12 miliard korun. Královna Alžběta II. vlastnila mimo jiné i zámek Balmoral, ve kterém zemřela, dále také sbírku známek z celého Spojeného království, umění, ale i dostihové koně.

Buckinghamský palác, korunovační klenoty a hrad Windsor do jejího soukromého majetku nepatří, ty uchovávala pouze jménem národa.

Ve srovnání s nejbohatšími lidmi světa, jako je Bill Gates, Elon Musk nebo Jeff Bezos, je královnin soukromý majetek poměrně nízký. Podle časopisu Forbes ale přesto patřila mezi 40 nejbohatších lidí na světě.

Většinu soukromého majetku královny Alžběty II. zdědí král Karel III. Přesné rozdělení jejího bohatství ale zůstane tajné po celá desetiletí, možná navždy.

Zdroj: CBS News, The Economic Times, iNews

KAM DÁL: Jídelníček královny: Jaká jídla pomohla Její Výsosti Alžbětě II. k dlouhověkosti.