Posmrtný život: Pacienti prozradili, co se děje po smrti. Nejspíše nás čeká jeden ze 3 scénářů

Jedním z nejčastějších zážitků je vidina ostrého bílého světla
  |   zajímavost

Pacienti, kteří zemřeli, ale lékařům se je podařilo přivést zpět na svět, prozradili, co zažili v momentě, kdy se vydali "na druhý břeh". Jejich zážitky se lišily, většina z nich ale spadala do tří kategorií.

To, co přesně nás čeká po smrti, zajímá lidi již celá tisíciletí. Názory na posmrtný život se liší člověk od člověka. Vysvětlení toho, co se stane s duší člověka v momentě, kdy se vydá na "druhý břeh", nabízí světová náboženství, ale mimo jiné i nejrůznější filozofické teorie. Malý vhled do toho, co se děje po smrti, nám poskytují i zážitky pacientů, kteří zažili klinickou smrt.

Ke klinické smrti dochází v momentě, kdy se u pacienta zastaví dýchání a přestane mu bít srdce. Zastavení krevního oběhu je ve většině případů nevratné, neplatí to ale vždy.

Některé pacienty se ze stavu klinické smrti lékařům podařilo oživit. Právě tito pacienti nám poté prostřednictvím jejich zážitků pomáhají nahlédnout do toho, co přesně se s námi bude dít po smrti.

Jejich zážitky se liší, většina z nich ale spadá do tří nejčastějších kategorií. Někteří lidé si z momentu, kdy u nich nastala klinická smrt, nic nepamatují nebo tehdy zkrátka nic nezažili. Další si pamatují, že viděli ostré bílé světlo a většina z nich si spolu s tímto úkazem pamatuje i jejich interakci s nějakým druhem bytosti. Poslední kategorií, která se mezi pacienty, které lékaři oživili, často objevuje, je pohled shůry na jejich bezvládné tělo, bez možnosti jakkoliv zasáhnout.

„Pamatuju si jízdu sanitkou, ale ne ze svého vlastního těla. Byla to ta nejpodivnější věc, kterou jsem kdy zažil. Mohl to být sen, ale viděl jsem své vlastní bezvědomé tělo. Pamatuju si i záchranáře, který tam byl se mnou a kterého jsem předtím neviděl,“ podělil se o svůj zážitek blízké smrti jeden z pacientů na sociální síti Reddit.

Stál jsem před obrovskou stěnou tvořenou světlem, rozpínala se nahoru, dolů, doprava i doleva, kam až oko dohlédlo. Lze to přirovnat k tomu, co byste viděli, kdybyste se postavili příliš blízko k nějaké výkonné žárovce,“ uvedl další.

Zdroj: The Independent

KAM DÁL: Cestovatel časem varuje: Vědci oživí nebezpečného predátora, který vyhynul před miliony let.

Klíčová slova: