Šílený německý experiment nechal sirotky ve spárech pedofilů. Linka pro oběti funguje dodnes

Helmut Kentler
  |   zajímavost

Helmut Kentler byl německým kontroverzním psychologem, který stál za skandálním experimentem, jaký nemá v civilizovaném světě obdoby. Dal úmyslně dohromady sirotky a pedofily s tím, že takový styk prospěje oběma stranám. Jak se ukázalo, poněkud se mýlil, radovali se jen pedofilové.

Sexuální revoluce 60. a 70. let vyvolala v západním Německu uvolnění morálky a zaběhlých pravidel. V některých případech ale zašlo uvolnění příliš daleko. Nejkřiklavější záležitostí byl vládou sponzorovaný a podporovaný sociální experiment, který vymyslel psycholog Helmut Kentler. Vše bylo zaštítěno stranou zelených, která byla v té době hnízdištěm pacifistů, environmentalistů, feministek a také pedofilů. Právě v této politické straně se rozběhla bizarní diskuse o tom, že by bylo dobré legalizovat sex s dětmi.

Sex s dětmi je normální

Existují záznamy o tom, že zelení podporovali nejrůznější pedofilní aktivisty a spolky a rozhodně se stavěli proti tomu, aby pedofilie byla plošně kriminalizovaná. Snahou zelených bylo navodit celospolečenskou atmosféru, že mít sexuální vztahy s dítětem je normální. Celé toto křídlo zelených nakonec ztratilo na významu, až vymizelo úplně a zelení tuto temnou kapitolu svých dějin pohřbili jako dávno zapomenutou.

Strana zelených financovala pedofilní experiment

V roce 2015 ale vyšlo na světlo, že právě zelení v čele berlínské radnice financovali program nebo spíše experiment, který umisťoval děti z ulice a sirotky záměrně do péče usvědčených pedofilů. Dělo se tak na základě Kentlerova sexuálního výzkumu, který prováděl při svém působení na hannoverské univerzitě. Ten došel k naprosto šílenému závěru, že sexuální zkušenost může mít pro děti ve věku 13-15 let pozitivní vliv. Nijak nevadilo, že tuto zkušenost nabydou s pedofilem.

Do péče pedofilů tak byl umístěn neznámý počet drogově závislých teenagerů nebo prostitutů. K čemu v takových rodinách, dá-li se o něčem takovém vůbec mluvit, docházelo, je naprosto jasné. Sám Kentler až do své smrti v roce 2008 tvrdil, že celý projekt byl v podstatě úspěchem, přestože uznával, že byl nelegální. Kentler se ostatně většinu svého života zabýval vědeckým obhajováním sexuálních vztahů mezi dospělými a dětmi.

Pederastické vztahy mají pozitivní efekt

„Zjistil jsem, že ve většině případů mají pederastrické vztahy velmi pozitivní efekt na osobní rozvoj chlapců, zejména pokud je pederast současně chlapcovým mentorem,“ řekl Kentler v jednom rozhovoru.

Když se celá věc dostala na světlo, berlínská radnice povolala Teresu Nentwigovou z univerzity v Göttingenu, aby ověřila, nakolik byla tehdejší administrativa do experimentu zapojena. „Muži, kteří byli usvědčeni ze sexuálních kontaktů s dětmi, byli ustanovení berlínskou radnicí jako ochránci. Děti a mladí lidé žijící na ulici, museli svým pečovatelům „zaplatit“ za postel, jídlo a šaty sexuálními vztahy,“ napsala v závěrečné zpráve nekompromisně Nentwigová. Podle ní šlo o naprosto hrůzný experiment státem posvěcené pedofilie.

Horká linka pro oběti funguje dodnes

Nentwigová byla ovšem postavena do složité situace. Kentler si záměrně nevedl žádnou evidenci, takže není jasné, kolika dětí se experiment týkal, ani jaký byl jeho celkový rozsah. Nentwigová přesto našla minimálně jeden případ dítěte, které si odneslo neblahé důsledky umístění do programu. Berlínská radnice dodnes provozuje stále speciální horkou linku, kam mohou zavolat lidé, kteří byli jako děti do tohoto programu zahrnuti a bylo jim jakkoliv ublíženo, nebo se jen chtějí podělit o své zkušenosti.

Zdroj: allthatsinteresting.com

KAM DÁL: Malý kojenec Albert skončil jako pokusný králík šíleného psychologa.

Klíčová slova: