Už jste potkali čarověník? Vydejte se na hvězdárnu a najdete ho cestou

Čarověníky bývaly považovány za mystické úkazy
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Pokud jste již někdy slyšeli slovo čarověník, budete přinejmenším obeznámeni s tím, že se jedná o znetvořeninu, jež vyrůstá na větvi jinak zdravého stromu. Najít ho nebývá úplně snadné, jeho největší kouzlo však spočívá v něčem úplně jiném. My se zajeli podívat na ten, který se nachází nedaleko Prahy, a až se od 12. dubna otevřou okresy, doporučujeme vám udělat si výlet. 

Co je na na tomto přírodním útvaru tak úžasného a proč existují dokonce skupiny lidí, které tolik fascinují? Čarověník je metlovitá nebo chomáčovitá znetvořenina, roste na jehličnanech, ale i na dubech, břízách a bucích. Vyskytuje se po celém světě a v dávných dobách mu byla přičítána magická síla. V mystickém pojetí se po staletí tradovalo, že se hromové koště, jak je čarověníku přezdíváno, zjeví po úderu blesku do koruny stromu. 

Odkud se berou? 

Moderní věda si ale trvá na jiných vysvětleních jejich zrodu. Čarověníky mohou být původu rostlinného, kdy cizopasníci vydráždí rostlinu natolik, že je začne sama tvořit. Často se také stává, že čarověník vznikne působením fytoplazmy, tedy polymorfního organismu bez buněčné stěny. Tyto organismy způsobují mnoho onemocnění rostlin tím, že je napadnou a způsobí jim právě třeba tuto proliferaci výhonků. A neméně častou příčinou některých kopulí bývá pouze anatomická změna rostliny, kdy v ní dojde k biologickým procesům, způsobeným viry. Žádný čarověník tedy volně v přírodě nevznikne bez toho, aniž by strom či rostlina, na níž se vyskytne, neonemocněl. 

Na vlastní zahradě

V moderním zahradničení lze čarověníky pěstovat. Takových zahradníků u nás působí hned několik desítek a provozují i vlastní zahradnictví. Ke vzniku čarověníků používají roubování, kdy výhonek naočkují na vhodnou podnož. Vzniklé čarověníky pak pojmenovávají a následně prodávají jako okrasné rostliny. 

Pokud chcete sami čarověníky objevit v přírodě nebo si dokonce naplánovat výlet za těmito krásnými přírodními úkazy, máme pro vás pár tipů. Ten, který nás k nim navedl, se nachází na 20 metrů vysokém smrku nedaleko Ondřejovské hvězdárny. Sami zaměstnanci Astronomického ústavu AV ČR jej vyfotili a umístili na svůj facebook jako další zajímavý podnět, proč navštívit ojedinělý areál nedaleko Prahy.

Pokud budete čarověník hledat, prozradíme, že se nachází poblíž silnice, která vede od pily na kopec s hvězdárnou. V celé ČR je oblastí, kde se čarověníky často vyskytují, hned několik. Z cest kolem Brandýsa nad Labem je jistě znají ti, kdo jezdí za koupáním na jezero Lhota. Dalším prokázaným územím bývá okolí Božího Daru, lesy kolem Hory sv. Šebestiána u hranic s Německem nad Chomutovem nebo v Mariánských Lázních na Kladské.

KAM DÁL: Imunita je proti covidu hodně silnou zbraní. Nečekejte na očkování, pomozte si sami.


Životní styl

Zdraví