V únoru přijdou zaměstnanci na výplatní pásce až o několik tisíc

Co když má váš manžel dluhy?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Konsolidační balíček vlády znovu zavedl placení nemocenského pojištění zaměstnanci, což se na výplatní pásce projeví právě v únoru. Zatímco některé to bude stát pár stovek, pro další už to může být částka znatelná.

V květnu loňského roku podepsal prezident Petr Pavel ozdravný balíček, který má za cíl navrátit stát do „finanční pohody“. Během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity až o 150 miliard korun. Zaměstnanců se přitom dotkne znatelně. O kolik přijdete vy? Spočítáte si to snadno! 

Stát vyrovnává účty

Sazba nemocenského pojištění placená zaměstnavateli se v roce 2019 snížila z 2,3 % vyměřovacího základu na 2,1 % jako kompenzace za zrušení karenční doby. Od července 2019 tak byly nově vypláceny i první tři dny pracovní neschopnosti. Zaměstnanci tak nemuseli přecházet nemoc nebo si plýtvat dovolenou, aby se mohli uzdravit. Vláda tím tehdy splnila jeden z klíčových bodů svého programového prohlášení. „Bylo to nespravedlivé, nefunkční a zdraví ohrožující opatření, které všechny nemocné považovalo za simulanty,“ tvrdila tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Kvůli tomuto kroku a zavedení dalších dávek nemocenského pojištění (např. zavedení a poté prodloužení otcovské či zavedení pečovatelské dovolené) vykazuje podle aktuálních údajů Ministerstva financí od roku 2019 účet nemocenského pojištění záporné saldo, v loňském roce zhruba -8 miliard korun. Zavedením tohoto opatření se očekává vyrovnání bilance účtu. 

Lidé si polepšili

Průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle Českého statistického úřadu činila 40 353 Kč hrubého měsíčně, dopady na čistý příjem takového zaměstnance jsou 242 Kč měsíčně (0,6 %). Pro pracovníka s příjmem 75 000 Kč hrubého už to bude měsíčně 450 Kč. V součtu je to pak několik tisíc ročně.

V meziročním srovnání jsme si na průměrné mzdě polepšili o 2 450 Kč (6,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za rok 2022 o 15,1 %, reálně se tak mzda snížila o 7,5 %.

Školkovné a sleva na manželku

Omezení čeká zaměstnance i v dalších oblastech, například si nemohou na daních uplatnit slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení, kterou si podle Ministerstva financí uplatňovala hlavně vysokopříjmová skupina obyvatel, zatímco nízkopříjmoví tuto slevu zpravidla nevyužili. Se současným zrušením úlevy na dani, a také zkrácením doby čerpání rodičovského příspěvku, se počítá s tím, že dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení. V současné době mají v mnoha krajích rodiče problém najít pro své dítě ve školce místo a soukromá zařízení jsou pro některé finančně nedostupná – měsíční náklady na dítě se v takovém případě mohou vyšplhat až na desítky tisíc korun.

Sleva na manželku se nově omezí výhradně na manžela či manželku pečující o dítě do 3 let věku. Hlavním důvodem omezení je, že stávající nastavení výjimky podle Ministerstva odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.

Dále se změnilo například daňové osvobození stravenek, které v případě těch manažerských mohlo činit řádově až několik stovek korun denně, došlo také na omezení osvobozených nepeněžních benefitů zaměstnancům.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Může si nájemce zřídit trvalý pobyt bez vašeho souhlasu? Klidně i přes váš zákaz.