Může si nájemce zřídit trvalý pobyt bez vašeho souhlasu? Klidně i přes váš zákaz

Pronajímat byt s sebou nese určitá rizika. Jak jim předcházet?
  |   zajímavost

Pronajímáte byt a nájemce vás požádá, aby si tam mohl zřídit trvalý pobyt. S tím vy nesouhlasíte, ale vězte, že tentokrát není právo na vaší straně. Ačkoliv je to totiž pronajímatel, kdo se v takovém případě snaží chránit svůj majetek, slabší strana je dle zákona právě nájemce – a toho chrání o chlup víc. Co to pro vás znamená?

Důležité je, že zřízení trvalého pobytu nezakládá nájemci žádná užívací práva k pronajímanému bytu, to stanovuje nájemní smlouva a občanský zákoník. Jde o evidentní údaj, který nezakládá ani právo na bydlení v bytě. Pronajímateli tak žádná práva a povinnosti z toho, že se mu nájemce v bytě přihlásil k trvalému pobytu, neplynou.

Nájemní smlouva úřadu stačí

Souhlas k přihlášení ale už dávno nepotřebuje. Často máme zažité, že je to dobrá vůle pronajímatele, ve skutečnosti ale v tomto směru zákon už dávno hraje do karet nájemci. A ten to může udělat bez toho, aby s tím pronajímatel souhlasil či se o tom vůbec dozvěděl.

Stačí mu k tomu nájemní smlouva, která mu dává oprávnění k užívání bytu. Taková nemusí být dokonce ani úředně ověřená, což teoreticky zakládá riziko pro případné zneužití.  

Zákaz ve smlouvě? Poslužte si

Často to pronajímatelé řeší zákazem ve smlouvě. Na jednu stranu to dává smysl, protože často práva neznalí nájemci se toho zaleknou a berou to jako hotovou věc. Případně si vztahy s pronajímatelem nechtějí rozházet, a tak zkrátka respektují, co si ujednali. Ve skutečnosti ale jakákoliv smluvní ujednání, která jsou v rozporu se zákonem, jsou automaticky neplatná. Kdyby si tak nájemce zřídil trvalý pobyt i přes výslovný zákaz ve smlouvě, nic mu nebrání. 

Dokonce pronajímatel z porušení takového zákazu nemůže vyvozovat jakékoliv důsledky. Podobné je to se zákazem zvířat v bytě.

Jenže co exekuce?

Vždy byste si měli prověřit finanční situaci nájemníka – lze doporučit především insolvenční rejstřík, který je volně přístupný a najdete v něm veškeré údaje včetně původu dluhů. Pokud se tak zájemce o byt dostal do insolvence i s dluhem z předchozího nájemního bydlení, uvidíte to v jeho žádosti, která je vždy v oddílu A součástí příloh insolvenčního řízení. Všechny údaje poskytuje web Justice.cz zdarma.

V potaz ale přichází pochopitelně také exekuční rejstřík, který už je placený. Získáte ho například přímo na stránkách Exekutorské komory České republiky. Daného člověka najdete podle údajů – jméno, příjmení, datum narození, případně trvalé bydliště. Rejstřík vám ukáže, zda nějaké exekuce daná osoba má a z jakého roku, za další poplatek se můžete proklikat i na podrobnější dokumenty. Jednotlivé kroky jsou zpoplatněny částkou 60 Kč.

Ačkoliv můžete mít mezi zájemci polepšeného dlužníka, který své hříchy minulosti pečlivě splácí a hledá klidné místo k žití, nezapomeňte na pečlivý soupis majetku v předávacím protokolu. V případě, že by exekutor přišel dlužníka navštívit právě do pronajímaného bytu, bude snazší prokázat, co dlužníkovi nepatří. Nezapomeňte mít schované kupní smlouvy, záruční listy, účtenky a podobně. 

Zrušení můžete iniciovat

Pokud se nájemce odstěhuje a zjistíte, že má stále vedený na adrese trvalý pobyt, můžete podat návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Pokud zaniklo užívací právo k bytu a nájemník se v místě skutečně nezdržuje, úřad vám vyhoví. 

Už z počátku je však vhodné ve smlouvě počítat s povinností odhlásit se po skončení nájmu. Takovou dohodu lze podpořit smluvní pokutou, kterou následně lze vymáhat.

Zdroj: redakce, občanský zákoník, komentářová literatura

KAM DÁL: Amnestie zkrátila deviantovi kriminál, brzy nato odpálil petardu v těle matky dvou dětí.