Podmínky pro osobní bankrot jsou letos mírnější. Žádat však nemůžete sami

Osobních bankrotů v poslední době ubývá
  |   zajímavost

Osobní bankrot je pro mnoho lidí jednoduchou cestou z dluhů. Letos jsou jeho podmínky dokonce o něco mírnější! Mezi dlužníky se najdou i známé osobnosti, pro které to navzdory slávě bylo jediné východisko. Ale co k tomu potřebujete? Sami návrh raději nesepisujte...

Co je největší výhoda osobního bankrotu? Že už se nemusíte bát exekutorů, věřitelů a inkasních agentur. Po celou dobu insolvenčního řízení jste totiž zcela „v moci“ insolvenčního správce který se o průběh řízení stará. Nenarůstají úroky, penále či jiné náklady, nemusíte s věřiteli komunikovat, protože to za vás udělá správce. Po zahájení insolvenčního řízení také exekutor nemůže exekuci provést – to znamená, že vám například neprodá dům v dražbě.

Mějte také na paměti, že osobní bankrot je výraz hovorový, legislativa pro tuto formu insolvenčního řízení volí název úpadek, který se u fyzických osob řeší formou oddlužení nebo konkursu. 

Další podmínky osobního bankrotu:

 • Víte přesně, kdy oddlužení skončí (3 nebo 5 let). Od zbytku dluhů budete osvobozeni.
 • Každý měsíc vám zůstane nezabavitelná částka.
 • Pokud se některých z vašich věřitelů nepřihlásí do insolvenčního řízení, má smůlu.
 • Minimální hranice pro osvobození od dluhů, která dříve byla 30 %, už neexistuje. 
 • Pokud jste schopni splatit 60 %, máte pokoj za 3 roky.
 • Stačí nově doložit dva závazky.
 • V současné době je osobní bankrot umožněn všem fyzickým osobám bez ohledu na to, zda jejich dluhy pocházejí z podnikatelské činnosti, či nikoliv. Přitom dříve byl právě toto jeden z nejzásadnějších ukazatelů.
 • Důchodci splní podmínky pro oddlužení za 3 roky.
 • Poctivost se vyžaduje bezpodmínečně po celou dobu trvání oddlužení. V opačném případě hrozí zrušení již schváleného oddlužení.
Insolvenční návrh a návrh na schválení oddlužení není totéž. V prvním případě se jedná o podnět k zahájení insolvenčního řízení, ve druhém případě jde o konkrétní formu řešení úpadku: „Pokud insolvenční návrh podává dlužník a usiluje o oddlužení, musí s ním spojit návrh na povolení oddlužení. Pokud insolvenční návrh podává věřitel, má dlužník do 30 dnů od doručení návrhu možnost podat návrh na povolení oddlužení.“

Mohu návrh podat sám? 

Ne, nemůžete, pokud nemáte magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání nebo zkoušku insolvenčního správce. V případě právnické osoby, pokud za Vás nejedná osoba, která tyto podmínky splňuje. Návrh vám sepíše advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Jejich seznam naleznete ZDE.

Kolik mě to bude stát?

Jak uvádí justice.cz, odměna je přesně daná. 

Osoba, která za dlužníka sepsala a podala návrh na povolení oddlužení, může žádat:

 • advokát – jednotlivec 4 000 Kč + DPH / manželé 6 000 Kč + DPH,
 • notář – jednotlivec 4 000 Kč + DPH / manželé 6 000 Kč + DPH,
 • soudní exekutor – jednotlivec 4 000 Kč + DPH / manželé 6 000 Kč + DPH,
 • insolvenční správce – jednotlivec 4 000 Kč + DPH / manželé 6 000 Kč + DPH,
 • akreditovaná osoba – bezplatně.

Tato odměna zahrnuje i náklady vynaložené v souvislosti se sepsáním a podáním návrhu a kryje i veškeré související činnosti (tj. odstranění vad návrhu, porada s klientem, analýza finanční situace dlužníka apod.). Tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Důležité také je, že soudní exekutor nemůže návrh sepsat a podat za dlužníka, proti němuž nebo proti jehož manželu vede exekuční řízení. Tato osoba nesmí žádat žádné další plnění.

Osobních bankrotů ubývá

Insolvence je v podstatě krajní řešení, při kterém věřitel nezíská všechny vynaložené prostředky, má však naději alespoň na část z nich. Tu by při honu s exekutorem třeba ani nezískal. Insolvenční správce přerozděluje měsíční splátku nejen dle výše dluhu, ale také podle toho, zda jde o zajištěnou pohledávku, nezajištěnou pohledávku apod. 

Dobrá zpráva pro věřitele je, že loni osobních bankrotů z hlediska meziročních statistik ubylo, a to o 14 %. Znamená to, že stále více lidí své závazky platí řádně a včas. Nejvíce osobních bankrotů bylo loni vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (2 099), v Ústeckém kraji (1 731) a ve Středočeském kraji (1 432). Nejméně jich bylo na Vysočině (402), kde dokonce jejich počet klesl vůbec nejrychleji – a to o celých 24 %. Celkově jich bylo podáno 5 333, o 1 043 méně než v roce 2021. Klesl také počet návrhů na bankrot firem – podáno jich bylo „jen“ 1 013.

Známé celebrity, které dluží

Do dluhů se dostal například herec ze seriálu ZOO Marek Taclík, představitel Franty ze seriálu Most! Zdeněk Godla nebo sestřička z Ordinace v růžové zahradě Veronika Gajerová. Právě Godlovi s manželkou přitom soud oddlužení nedávno nepravomocně zrušil. Ten si najal nového právního zástupce a odvolal se. Jedním z důvodů bylo neposkytnutí dostatečné součinnosti insolvenčnímu správci.

S dluhy se potýká také známý influencer Marek Valášek, který je známý jako Datel. Ačkoliv v rejstříku uvádí, že bere takřka almužnu a vše mu platí přítelkyně, na sociálních sítích se prezentuje luxusním životem plným cestování, značkového oblečení a zápasů v Clash Of The Stars. Soudkyně v jeho případě nařídila jednání na polovinu června, kde by se mělo jednat o zrušení oddlužení pro neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení. 

Zdroj: ctidoma.cz, justice.cz, novinky.cz

KAM DÁL: Ordinace v růžové zahradě: Která z hereček má milionové dluhy a skončila v insolvenci? Dluží i Denise Nesvačilové.