Demence: Virové infekce zvyšují riziko vzniku degenerativního mozkového onemocnění

Virová onemocnění zvyšují riziko vzniku demence, ale i dalších degenerativních mozkových onemocnění
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Virové infekce mohou mít na naše tělo mnohem větší dopad, než se většina lidí domnívá. Zvyšovat pravděpodobnost vzniku demence může celá řada faktorů, patří mezi ně mimo jiné právě i virové infekce.

Aktuálně je nám známo 219 druhů virů, které mohou infikovat člověka. Každý z nich má na svědomí jiné příznaky, jedno mají ale společné: tělo na ně reaguje zvýšením míry zánětu v těle.

Spojitost mezi virovými infekcemi a demencí

Výzkumníci našli spojení mezi proděláním virových infekcí a vyšším rizikem vzniku neurodegenerativních onemocnění. Mezi tyto typy onemocnění patří například demence, Parkinsonova choroba, Huntingtonova nemoc, amyotrofická laterální skleróza, spinální svalová atrofie, roztroušená skleróza a demence s Lewyho tělísky.

Vědci prozkoumali 300 000 zdravotních záznamů a hledali mezi nimi ty pacienty, kteří trpěli některou z následujících forem degenerativního mozkového onemocnění: Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, demence, vaskulární demence, amyotrofní laterální skleróza. Poté vybrané zdravotní záznamy znovu prohledali a identifikovali mezi nimi pacienty, kteří prodělali virovou infekci.

Ze zkoumaných onemocnění byl s proděláním virové infekce nejčastěji spojen právě vznik demence.

Demence je pojem, kterým můžeme označit veškerá onemocnění, která se projevují ztrátou paměti, zhoršením myšlení a schopnosti činit rozhodnutí. Alzheimerova choroba, která je jedním z typů demence, je jedním z nejběžnějších typů neurodegenerativních onemocnění na světě.

Symptomy demence

Mezi příznaky tohoto typu demence patří:

 • dezorientace na známých místech,
 • změny chování a osobnosti,
 • zapomínání na schůzky a jiné akce,
 • problémy s přemýšlením a rozhodováním se,
 • zapomínání konverzace,
 • zapomínání názvů pro běžné předměty nebo jmen lidí,
 • neschopnost plánovat,
 • opakování stejných sdělení,
 • problémy s vyjádřením se.

Alzheimerova nemoc se projevuje mimo jiné také změnami nálad a dalšími psychickými příznaky:

 • deprese,
 • podrážděnost,
 • nevhodné chování,
 • apatie,
 • bludy,
 • stranění se společnosti,
 • nedůvěra v ostatní.

Příznaky demence se mohou lišit u každého pacienta, který tímto onemocněním trpí. Jednotlivé symptomy se totiž odvíjejí od toho, jakou část mozku nemoc napadla. 

Rizikové faktory vzniku demence

Mezi tyto faktory patří:

 • nezdravý jídelníček,
 • nedostatek fyzické aktivity,
 • nadměrná konzumace alkoholu,
 • deprese,
 • vysoký krevní tlak,
 • obezita,
 • kouření,
 • cukrovka,
 • úraz hlavy,
 • znečištění vzduchu,
 • nekvalitní spánek,
 • nedostatek vitamínů D, B6 a B12,
 • léky, které mohou zhoršit paměť,
 • virové infekce.

Při snaze o prevenci vzniku demence je tedy nutné se těmto faktorům v maximální možné míře vyhnout. To platí i o virových infekcích. Prevencí degenerativních mozkových chorob je tak mimo jiné i posilování imunitního systému.

Zdroj: Medical News Today, CDC

KAM DÁL: Erytroplakie: Stav, který předchází rakovině úst. Jak ho poznat?


Zdraví a styl