Demenci můžete poznat i podle změny chůze

Jedním z příznaků demence je i zpomalení chůze
  |   zajímavost

Demence se projevuje mimo jiné i ztrátou paměti, to ale zdaleka není ten jediný symptom této degenerativní mozkové nemoci. Mezi její příznaky se mimo jiné řadí mimo jiné i změny v rychlosti chůze.

Termín demence neoznačuje pouze jeden typ nemoci. Jde o pojem, kterým popisujeme celou řadu degenerativních mozkových onemocnění, mezi které patří mimo jiné i obávaná Alzheimerova choroba, která je nejčastějším typem demence, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Demence se vyskytuje především u lidí starších 65 let, není ale vyloučeno, že se toto onemocnění objeví i u mladšího člověka. Vyšší riziko vzniku demence mají nejen lidé starší 65 let, ale i ti, u kterých se toto onemocnění vyskytlo v rodině a lidé s Downovým syndromem.

Prevence demence

Existuje ale i hned několik typů rizikových faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku demence, které můžeme ovlivnit. Patří mezi ně mimo jiné:

 • nezdravý jídelníček
 • nedostatek fyzické aktivity
 • nadměrná konzumace alkoholu
 • deprese
 • vysoký krevní tlak
 • obezita
 • kouření
 • cukrovka
 • úraz hlavy
 • znečištění vzduchu
 • nekvalitní spánek
 • nedostatek vitamínů D, B-6 a B-12
 • léky, které mohou zhoršit paměť

Příznaky demence

Toto onemocnění sice zatím bohužel nelze zcela vyléčit, je ale možné pomocí správné léčby zpomalit jeho šíření. Je tak důležité vědět, jak přesně se tato nemoc projevuje, a dávat si pozor na její příznaky jak u sebe, tak i u našich blízkých.

Mezi symptomy demence patří:

 • ztráta paměti
 • problémy s koordinací
 • změny osobnosti
 • problémy s prostorovým vnímáním
 • deprese
 • úzkost
 • podrážděnost
 • zhoršení komunikace (člověku trpícímu demencí se často nedaří najít ta správná slova)
 • zhoršená schopnost řešit komplexní úkony, řešit problémy, plánovat či organizovat
 • zmatení a dezorientace
 • paranoia
 • halucinace
 • nevhodné chování

Změna chůze je příznakem demence

Dokonce i drobné změny v chůzi mohou být jedním z příznaků této degenerativní mozkové choroby, jak na svém webu uvádí Nurse Partners.

Demence totiž může ovlivnit i ty části mozku, které jsou zodpovědné za naši rovnováhu a pohyb. Vznik demence se tak může projevovat mimo jiné i značným zpomalením chůze, jak dokazují studie.

KAM DÁL: Nebezpečné krevní sraženiny: Rozpustit je může jeden běžný druh ovoce.


Zdraví a styl