Alzheimerova choroba: Příznaky mohou být různé. Jak ji poznáte?

Alzheimerova choroba se může mimo jiné projevovat i ztrátou schopnosti provádět běžné úkony, jakými jsou např. i domácí práce
 

Tato zákeřná choroba způsobuje výpadky a nakonec i úplnou ztrátu paměti. Člověk trpící Alzheimerovou chorobou s postupem času ztrácí schopnost samostatně fungovat. Je proto velmi důležité vědět, jak přesně mohou vypadat její první příznaky, a dávat si na ně pozor. Čím dříve toto onemocnění odhalíte, tím lépe.

Na Alzheimerovu chorobu bohužel zatím neexistuje žádný lék, i přesto je ale velmi důležité na ni přijít co nejdříve.

Člověk trpící touto chorobou potřebuje dostatek času na to, aby si zařídil vše potřebné dříve, než toho nebude schopný. Naštěstí existuje hned několik symptomů, podle kterých je možné toto onemocnění rozpoznat.

Ztráta paměti

Jedním z nejběžnějších symptomů Azheimerovy choroby je ztráta paměti.

Zpočátku se jedná zejména o ztrátu krátkodobé paměti. Člověk trpící tímto onemocněním začíná zapomínat mimo jiné také zážitky, které nedávno prožil, data plánovaných událostí a jména lidí, které nedávno poznal.

Asociace pro výzkum Azheimerovy choroby na svém webu uvádí, že jedním z nejběžnějších symptomů této choroby je nutnost opakování stejných informací. Člověk trpící ztrátou paměti v důsledku Alzheimerovy choroby se zkrátka ptá stále dokola na ty samé otázky.

Zmatení

Dalším z příznaků je zmatení. S přibývajícím věkem je zcela normální si čas od času hned nevzpomenout, co je za den nebo kolik je hodin. Rozdíl ale je, že zdravý člověk na to poté sám přijde sám, zatímco lidé s Alzheimerovou nemocí nikoliv.

Neschopnost provádět každodenní úkony

Pokud má někdo z vašich blízkých zničehonic potíže provádět určité úkony, které bez problému vykonávali denně po dobu několika desítek let, je to určitě důvod ke znepokojení.

Může jít mimo jiné o domácí práce, řízení, ale i jeho oblíbenou stolní hru. Náhlá neschopnost provádět naprosto běžné úkony může znamenat počátek Alzheimerovy nemoci.

Alzheimerova choroba negativně ovlivňuje neurotransmitery, které v mozku přenáší signály mezi mozkovými buňkami. Neurotransmitery, konkrétně acetylcholin, v mozku spolu se vznikem této choroby postupně mizí.

Tento proces má poté za následek, že se určité části mozku zmenšují. Mezi jedny z prvních příznaků této nemoci patří ztráta paměti, prožože tato část mozku se při propuknutí Alzheimerovy choroby zmenšuje jako jedna z prvních.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Máte podivné a intenzivní sny? Existuje pro to jeden velmi jednoduchý důvod.