Běžný zvyk, který zvyšuje riziko předčasné smrti

Ideálně byste neměli v kuse sedět déle než půl hodiny
  |   zajímavost

Asi každý z nás se chce dožít co možná nejvyššího věku. Některé naše zvyky nám ale k tomuto cíli příliš nepomáhají. Nejde jen o kouření a pití alkoholu, ale i o ty, které na první pohled vypadají neškodně.

Riziko předčasné smrti totiž zvyšuje i obyčejné sezení.

Jde především o to, jak dlouho sedíte a jestli při sezení děláte pauzy. Dokonce ani sportem v druhé polovině dne se vám totiž nemusí podařit negativní účinky dlouhodobého sezení odvrátit. Studie poukazují na to, že dlouhé sezení je spojeno s předčasnou smrtí dokonce i v případě, že daný člověk pravidelně cvičí.

Jak často dělat pauzy?

Zaměřit bychom se měli především na to, jak dlouho sedíme v kuse.

Čím déle času trávíme vsedě, tím více se u nás zvyšuje riziko předčasné smrti. Ideální tak je dělat při sezení pravidelné pauzy. Dokonce nemusíte ani vyrazit ven nebo začít se sklapovačkami, stačí se jen projít po bytě, zalít květiny, pověsit prádlo nebo umýt nádobí. Ideální je protáhnout svaly po každé půl hodině nepřetržitého sezení.

Dokonce i malá pětiminutová pauza může významně snížit riziko předčasné smrti. Výzkumy dokazují, že většina dospělých lidí tráví vsedě zhruba 9 až 10 hodin denně.

Výsledky studií poukázaly na to, že riziko předčasné smrti zkoumaných osob rostlo úměrně se zvyšující se dobou sezení v kuse, a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, tělesnou hmotnost a míru aktivity, kterou daný člověk vykonával.

Neseďte v kuse déle, než musíte

Lidé, kteří vsedě tráví 13 hodin denně, mají dvakrát větší riziko předčasné smrti než lidé, kteří denně prosedí 11 hodin.

Zkrátit dobu sezení dokonce i jen o 2 hodiny se tedy rozhodně vyplatí. Výzkumy také poukázaly na to, že lidé, kteří si každou půl hodinu dělali od sezení pauzu, měli o 55 % menší riziko předčasné smrti než ti, kteří seděli v kuse.

Dokonce i pokud nemáte možnost dělat si pauzu každých 30 minut, je ideální dobu sezení v kuse co možná nejvíce zkrátit. Zkoumaní lidé, kteří bez pauzy na protažení seděli déle než 90 minut, měli zhruba dvakrát vyšší riziko předčasné smrti než ti, kteří si dali před dovršením 90 minut od sezení pauzu.

Zdroj: CNNACP Journals

KAM DÁL: Jak na prevenci demence: Záleží i na tom, kdy chodíte spát.