Demence: Jak onemocnění předpovědět roky před jeho vznikem

Jedním z ukazatelů pozdějšího vzniku demence může být i silnější pocit bolesti
  |   zajímavost

Tuto degenerativní mozkovou chorobu je možné rozeznat již desítky let předtím, než se naplno projeví. Určité změny řeči, pohybu, spánku a dalších činností totiž mohou předpovídat pozdější vznik této nemoci, a lze jí tak velmi účinně předcházet.

Změny, které souvisí s pozdějším vývinem demence, se mohou objevit dokonce již 20 let před samotným vznikem nemoci. Podle Dr. Sary Imarisio, která je vedoucí výzkumu Alzheimerovy choroby v Alzheimer's Research v Anglii, je nutné si změn souvisejících se vznikem demence všímat mnohem dříve, než je v dnešní době běžné. Lze tak totiž nemoci zcela předejít, nebo její vznik alespoň znatelně oddálit.

Podle lékařky jde zejména o velmi malé změny řeči, spánku, pohybu a mozkové aktivity. Většinu z nich lze zpočátku zachytit pouze prostřednictvím speciálních přístrojů. Některé ale můžete rozpoznat i bez nich. Jde mimo jiné i o intenzivnější pociťování bolesti, jak dokazují studie.

Demence i chonická bolest totiž mají určitý vliv na chování pacienta a dokonce i na jeho mozek. Výzkumníci ve studii zkoumali vztah mezi pociťováním bolesti a vznikem demence. Účastníci byli součástí studie po dobu 27 let. Na začátku studie bylo zkoumaným lidem mezi 35 a 55 lety. Výzkumníci se zaměřovali především na míru bolesti, kterou účastníci pociťovali, a na to, jak tento nepříjemný pocit ovlivňuje jejich každodenní život. Tato data poté porovnali s tím, jestli byla u daného člověka diagnostikována demence, či nikoliv.

Z dat, která výzkumníci během studie nasbírali, bylo zřetelné, že lidé, u kterých tato degenerativní mozková choroba vznikla během studie, uvedli, že se jim v určitém období zintenzivnilo vnímání bolesti. Těm, kteří vnímali bolest stejně nebo se u nich tento pocit zvyšovat postupně, demence nikdy diagnostikována nebyla.

Zdroj: Express, National Library of Medicine

KAM DÁL: Máte rozostřený zrak? Toto video vám prozradí, jestli nemáte astigmatismus.


Zdraví

Hobby