Koronavirus způsobuje problémy i zdravým lidem. Jde o bolesti zad, hlavy nebo svalů

Bolest může mít nejrůznější příčinu, často i velmi nečekanou
 

Mnoho lidí si stěžuje na bolesti zad. Ty mohou souviset s pandemií koronaviru, i když není dotyčný člověk nakažen. Jak je to možné a co proti tomu dělat?

Opět zůstáváme doma. Cesty z bytu je nutné omezit na minimum, a tak bychom se měli předem připravit, abychom se po několika dnech nepotýkali s neobvyklými bolestmi. Proč je lockdown spojen s nárůstem bolesti zad, hlavy nebo svalů?

Záda, hlava, klouby...

Podle statistik, vedených například ve Velké Británii, se v době koronaviru objevuje větši procento pacientů, kteří si stěžují na bolest zad. Jde až o třetinu větší počty než v běžných letech. Výzkum zjistil, že plných 36 % lidí zažívá v posledních měsících akutní bolesti zad, hlavy a kloubů. Odborníci hovořili celkem se dvěma tisíci respondentů.

Práce z domova

Bolest zad uvádělo 36 % dotazovaných, bolest hlavy 34 %, bolest krku 26 % a bolest svalů 24 % pacientů. Jejich problémy jsou pak většinou spojeny s nuceným pobytem doma v souvislosti s lockdownem a se špatnou ergonomií pracovního místa v případě homeoffice.

Náhlé změny

Problémy, spojené s nuceným déletrvajícím pobytem doma, jsou spojeny s náhlou změnou životního stylu - a to v jakémkoliv smyslu, ať už se běžně aktivní člověk zavře v bytě, nebo ten, který je zvyklý na sedavější zaměstnání, začne aktivněji pracovat na zahradě.

Nebezpečný stres

Kromě uvedených změn ale také podle výsledků výzkumu mohou mít na vznik bolesti vliv stresové faktory, spojené například s nutnou organizací práce z domova, domácí výukou dětí, případně propojení obou povinností. Takové situace nejsme za běžných okolností nuceni řešit a v kombinaci s obavou ze stále ještě nedostatečně prozkoumané nemoci mohou mít tyto psychické problémy velký vliv i na fyzický stav. Vše se pak vrací zpět a ocitáme se v začarovaném kruhu - psychika působí na vznik bolesti a bolest zhoršuje náladu…

Lékař pomůže

„Je životně důležité, aby se lidé s bolestí vypořádali brzy, aby zbytečně netrpěli,“ konstatovala v souvislosti s výsledky studie doktorka Sarah Javis, která v takovém případě doporučuje co nejvčasnější návštěvu lékaře.

Jako na horské dráze

Jeden z respondentů popsal svoje pocity a stavy při nuceném pobytu doma: „Lockdown byl jako horská dráha. Bylo skvělé trávit s dětmi více času, ale práce z domova, školní práce s dětmi a změny v rodinném životě byly stresující a vedly k bolestem hlavy a celkovému napětí. Vždy jsem byl zdravý, takže tyto bolesti byly pro mně naprosto neočekávané. Jít k lékaři nebylo možné, a tak jsem to zkusil zvládnout doma tím, že jsem se snažil najít čas na odpočinek, když jsem mohl, případně jsem užíval volně prodejné léky,“ popsal svoje zkušenosti.

Zkuste žít co nejběžněji

Ukázalo se také, že mnoho z dotazovaných během lockdownu mohlo více času trávit u televize. I tato změna pak přispívá ke vzniku neobvyklé bolesti, mění spánkové zvyklosti a snižuje fyzickou aktivitu. Proto bychom se i nyní měli snažit žít pokud možno co nejobvykleji - hlavně z pohledu fyzické zátěže. Nemusíme zůstávat jen doma - vycházky do přírody, do parku nebo práce na zahradě zakázané rozhodně nemáme. Zkusme alespoň část dne využít i k relaxaci.

KAM DÁL: Dálkový plavec Jakub Valníček zdolal kanál La Manche. Na co myslel a co ho hnalo dopředu?