Onemocnění srdce lze poznat i podle hlasu

Nejčastější příčinou srdečního selhání je neléčená nebo špatně léčená hypertenze a kardiomyopatie
  |   zajímavost

Nemoci srdce jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve světě. Mezi rizikové faktory srdečních onemocnění se řadí zcela běžné aktivity, jako je kouření nebo konzumace alkoholu. Je proto třeba se mít na pozoru před jejich symptomy.

Srdeční onemocnění se mohou projevovat celou řadou symptomů, záleží na tom, o jaké onemocnění se jedná, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Mezi srdeční choroby se řadí mimo jiné arytmie, onemocnění cév, onemocnění srdečního svalu, srdeční infekce a vrozené srdeční choroby.

Mezi symptomy těchto onemocnění patří mimo jiné:

 • bolest na hrudi
 • zadýchávání
 • studené nebo necitlivé končetiny
 • točení hlavy, závrať
 • příliš rychlý tlukot srdce
 • příliš pomalý tlukot srdce
 • únava
 • otoky nohou

V případě srdeční infekce mohou symptomy zahrnovat dokonce i horečku, kašel a vyrážku.

Onemocnění srdce lze léčit mnohem snadněji, pokud je objevíte včas. Můžete je odhalit dokonce i podle hlasu.

Výzkumníci z Mayo kliniky vyvinuli ve spolupráci s univerzitou v Tel Avivu umělou inteligenci, která dokáže rozpoznat, jestli daný pacient trpí onemocněním srdce pouze podle jeho hlasu, jak uvádí web Mobi Health News.

Tato metoda se podle výzkumníků může v bodoucnu stát zcela běžným prostředkem diagnózy.

Nejdůležitější je ale, stejně jako i u většiny ostatních nemocí, prevence. Nižšího rizika vzniku onemocnění srdce docílíte vyhýbáním se rizikovým faktorům, které zvyšují pravděpodobnost jeho vzniku.

Patří mezi ně mimo jiné:

 • nezdravý jídelníček
 • nedostatek fyzické aktivity
 • obezita
 • kouření
 • užívání drog
 • nadměrná konzumace alkoholu nebo kofeinu
 • stres

Zdroj: Mayo Clinic, Mobi Health News

KAM DÁL: Jak si prodloužit život a vyhnout se rakovině: Pomůže vám nahořklá zelenina.


Zdraví a styl