Rakovina plic je jednou z nejčastějších. Jak si podle lékařů mohou sami pacienti zvýšit naději na přežití?

Rakovina si nevybírá. Co pro sebe mohou sami pacienti udělat?
 

Už jen vyslovení slova rakovina vyvolává u většiny z nás hrůzu, natož kdybychom si jej měli vyslechnout z úst lékaře, který právě prohlíží náš rentgenový snímek. I když jde o děsivou diagnózu, nemusí být vždy vše ztraceno a boj je na místě. Vždyť je to doslova boj o život. Lékaři nedávno potvrdili domněnku, jak můžeme svému tělu alespoň trochu sami pomoci. 

Je obecně známé, že na fyzickém zdraví člověka se výrazně podílí i jeho psychika. A stejnou souvislost pozorují lékaři také při léčbě rakoviny plic. Například podle doktorky Barbary Andersenové se u pacientů, kteří více podléhají depresi ze své nemoci, příznaky rychleji prohlubují a méně také působí třeba i ta nejmodernější léčba. Hlubší deprese v této životní etapě podle ní přímo souvisí s kratší dobou přežití, případně i se “zbytečným” úmrtím pacienta, u něhož by v některých případech byla ještě léčba možná. 

Třetina nemocných je v depresi

Deprese přitom není v takovém případě, tedy když lékaři svému pacientovi tuto diagnózu sdělí, nijak neobvyklá. Potýká se s ní celá třetina nemocných, a to v její středně těžké a těžké formě. Nejde tedy jen o “špatnou náladu”, ale o vůlí jen těžko zvladatelný nebo nezvladatelný stav. Nestačí tedy snažit se takového člověka rozptylovat, vysvětlovat mu, že nemá smysl utápět se ve smutku. Lidé s depresí (ať již v těchto případech, nebo i ti, kteří se s ní potýkají z jiných důvodů) potřebují odbornou pomoc a na to se nesmí zapomínat. 

Psychika může rozhodnout

Lékaři podle doktorky Andersenové zkoumali skupinu pacientů s rakovinou plic, a to nejen z pohledu míry jejich deprese, ale také s ohledem na jejich věk, rasu, rodinné zázemí nebo dokonce vzdělání a podobně. Zatímco ostatní mommenty neměly na průběh onemocnění a dobu přežití zásadní vliv, psychický stav, lépe řečeno míra deprese, s níž se nemocní lidé museli vypořádávat, měla mnohdy rozhodující slovo. 

Klid přináší vyhlídky na lepší léčbu

Do skupiny zkoumaných pacientů byli zařazeni nemocní s těžkou, střední a mírnou úrovní deprese a bylo zjištěno, že v případech, kdy se jim podařilo se svými psychickými problémy přes veškeré obavy z diagnózy alespoň částečně vypořádat, měli lepší vyhlídky na úspěšnou léčbu nebo alespoň delší dobu života, a to až o 50 % oproti pacientům, kteří depresi nedokázali překonat. 

Nejcitlivější je rakovina plic

„Poprvé jsme jednoznačně prokázali, že i když jsou k dispozici nové způsoby léčby, jejich účinnost může být omezena u pacientů, kteří bojují mimo jiné s depresí,“ řekla doktorka Andersenová, která jednoznačně doporučuje u každého z nových pacientů zjišťovat také případnou míru deprese a jakékoliv její náznaky ihned začít léčit s pomocí psychologa. To se podle jejího vyjádření týká především pacientů s rakovinou plic, protože právě tato forma rakoviny, respektive úspěšnost její léčby, je na dobrém psychickém stavu pacienta závislá nejvíce. 

Zdroj: medicalxpress, psychosomatic medicine

KAM DÁL: Zlomené srdce není výmysl: Lékaři už vědí, že jde o smrtelně nebezpečnou diagnózu. Jak se před ní chránit?