Plánujete nový plot? Pak musíte zavolat geometra...

Geodet může vytyčit hranice pozemku s obrovskou přesností
 

Věděli jste, že ccelá řada map, o které se opírá třeba vyměření parcely, pochází ještě z Rakouska-Uherska? S geodetem Přemyslem Plchem jsme se bavili o tom, kdy a proč jeho služby potřebujeme a co vlastně měření pozemku obnáší.

K čemu všemu je třeba vytyčit hranice pozemku?

V podstatě vždy, když je třeba znát přesně hranice pozemku v terénu. Většinou v souvislosti s výstavbou např. oplocení pozemku nebo často lidé koupí pozemek a chtějí znát jeho přesné hranice. Mnohdy i vytyčení hranic souvisí s tvorbou geometrického plánu pro rozdělení pozemků, kdy je potřeba neznatelné hranice děleného pozemku nejprve vytyčit.

 

Jak bude vytyčení pozemku probíhat?

Vytyčení vlastnických hranic pozemku se řídí příslušnými ustanoveními katastrální vyhlášky, která provádí katastrální zákon. Zákazník si u geodeta objedná vytyčení hranic pozemků, zbytek činnosti už zařídí geodet. Kromě vlastního technického provedení vytyčení v terénu a označení lomových bodů hranic je úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který vytyčení provádí a ověřuje jeho správnost, povinen přizvat písemně všechny dotčené vlastníky na ústní jednání, na kterém vlastníkům prezentuje výsledky vytyčení a ti mohou vyjádřit případné námitky apod. Všem včetně objednatele pak rozešle úředně ověřený protokol o vytyčení, který se též založí do dokumentace příslušného katastrálního úřadu.

 

S jakou přesností?

Přesnost vytyčení se odvíjí od přesnosti podkladů, ze kterých se vytyčení provádí. Jedná se samozřejmě primárně o katastrální mapu, která může být jak digitální, tak i analogová (papírová) a samozřejmě veškeré dostupné dosavadní výsledky zeměměřických činností. V tom nejlepším případě, pokud se jedná o tzv. digitální katastrální mapu, která vznikla mapováním v posledních cca 30 letech, je deklarovaná přesnost podrobných bodů dána střední souřadnicovou chybou bodu 14cm. Takto přesně určené hranice je pak schopen geodet v terénu vytyčit s přesností opravdu několika cm. Bohužel na větší části území ČR jsou katastrální území, kde je katastrální mapa vedená buď ještě stále analogově v měřítku 1:2880 pocházející z dob Rakouska-Uherska nebo jako mapa digitalizovaná z tohoto měřítka. Je to mapa která vznikla v mapováním v druhé polovině 19. století a od té doby v daném katastrálním území žádné nové katastrální mapování neproběhlo. V posledních letech se i laická veřejnost často setkala s pojmem digitalizace katastrální mapy. Panuje rozšířený omyl, že se jedná o nějaké zpřesnění map. Není tomu tak. Přesnost takovéto tzv. katastrální mapy digitalizované z měřítka 1:2880 je řádově v desítkách cm až několika metrů. A stejně taková je i přesnost vytyčení, pokud se nedohledají přesnější podklady např. nějaké staré zaměření dělení parcel apod. V tomto případě je pak důležitá hlavně shoda sousedů na vytyčené hranici. Pokud všichni dojdou ke shodě na průběhu a nemají námitek, mohou si pak takovou hranici nechat na základě jejich tzv. souhlasného prohlášení v katastru zpřesnit.

 

V další části rozhovoru se zaměříme na to, kdy jsou služby geodeta nezbytné a také kolik za ně vlastně zaplatíme.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru