Co jsou to optické sítě a proč jsou tak důležité?

Vlastnosti sítě z optických kabelů jsou unikátní hned v několika ohledech
  |  Komerční sdělení

Přenos dat, komunikace, internet… to jsou pojmy, které definují naši dobu. Ne nadarmo se říká, že data jsou dnešním ekvivalentem ropy a dalších nerostných surovin. Ať již jste provozovatel datové sítě, firma, státní instituce anebo soukromý uživatel, kvalita a rychlost přenosu dat je pro vás čím dál tím důležitější. Je tak potřeba maximálně využívat nejmodernější technologie s parametry, které umožní uživateli fungovat v dnešní době tak, jak je třeba. V této souvislosti není možné vyhnout se  pojmu optická síť. Co to ale je a proč je tento pojem tak důležitý?

Co je optická síť?

Optická síť je druh datové konektivity, která je v tomto případě realizovaná skrze optická vlákna. Právě u optických vláken je namístě začít. Optická vlákna jsou tenká vlákna ze speciálního skla nebo plastu, skrze něž mohou proudit informace v podobě světla. Samotná vlákna jsou dokonce elektricky nevodivá.

Vlastní vlákno je v reálu chráněno primárním a sekundárním pláštěm a uloženo v další ochranné vrstvě kabelu, ve které se potom nachází hned několik optických vláken. Konkrétní podoba potom závisí především na tom, do jakého prostředí bude umístěn.

Výhody optické sítě

Vlastnosti sítě z optických kabelů jsou unikátní hned v několika ohledech. Jako první je samozřejmě třeba zmínit vysoké rychlosti přenosu dat. Ta může v závislosti na konkrétní podobě sítě dosahovat řádu Gb/s (gigabit za sekundu), teoreticky až Tb/s (terabit za sekundu).

Kromě velmi vysokých přenosových rychlostí vynikají optické sítě také velmi dobrou stabilitou přenosu a v neposlední řadě je namístě vyzdvihnout velmi nízkou až nulovou ztrátovost signálu i při velkých vzdálenostech.

Optické kabely jsou ukládány do země a neovlivňují je povětrnostní vlivy. I jejich obecná údržba je velmi nenáročná a životnost dlouhá. Je tedy zřejmé, že optické sítě jsou tím pravým řešením pro naši „dobu datovou“. Fakt, že optickým kabelem neprochází proud, je navíc velkým bezpečnostním plusem.

Přenos dat prostřednictvím optických vláken není rušen elektrickým nebo magnetickým polem a optické vedení je možné ukládat v souběhu s kabeláží vedoucí elektrický proud. Při všech svých výhodách si optické kabely udržují cenu srovnatelnou s běžnou metalickou kabeláží.

Jistou nevýhodou může být složitější oprava optického kabelu v případě jeho přerušení při zemních pracích apod. I s tím si ale dnes umí profesionálové dobře poradit.

Optické kabely jsou ukládány do země a neovlivňují je povětrnostní vlivy

Optické sítě a běžní uživatelé

Z pohledu běžného uživatele internetu jsou optické sítě asi trochu skryté, neboť v praxi je signál doveden optickým vláknem do rozvaděče v bytovém domě a pak již pokračuje standardním způsobem skrze metalické kabely do bytu koncového uživatele. V poslední době se nicméně začíná prosazovat tzv. koncept FTTH (fiber to the home), kdy je optický kabel zavedený přímo do konkrétní bytové jednotky. Absence domovního rozvaděče v tomto případě rychlost připojení ještě zvýší.

Další prvky optické sítě

Stejně jako v případě jiných sítí i ty optické musí obsahovat kromě vlastních kabelů i podpůrné prvky, jako je např. rozvaděč optických sítí, bez kterého se žádná síť neobejde. Kromě rozvaděčů to jsou nejrůznější spojky sloužící ke spojování optických kabelů, tzv. pigtaily nebo patchcordy sloužící jako konektory pro připojování optických prvků, kazety pro vyvázání svazků kabelů apod.

Jak již bylo zmíněno, cena samotných optických kabelů a podpůrných prvků optických sítí je v zásadě srovnatelná s cenou komponent pro sítě složené z klasických metalických vodičů. I tak je ale vždy užitečné mít možnost nakupovat jednotlivé prvky výhodně. Využijte pro nákup kvalitních komponent moderních optických sítí slevové kódy a ušetřete peníze, které můžete investovat a využít jinde.


Životní styl

Zdraví

V obraze