Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Podívejte se, na co si dát pozor, ať nepřijdete o peníze

Na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřskou) nemáte nárok automaticky
  |   zajímavost

Při starání se o malé miminko u nás ženy tradičně tvrdí, že jsou na mateřské. A to několik let. Ve většině případů to však není pravda. Ačkoliv se pojmy mateřská a rodičovská u nás vzájemně často zaměňují, každý z nich má jiný význam, jiné možnosti finanční podpory i jiný okruh subjektů, který může takovou podporu čerpat. Tak kde je ten zakopaný pes a na co si dát pozor? 

Pokud stále marně tápete, jaký rozdíl se ukrývá ve dvou různých institutech, které náš právní řád zakotvuje, přinášíme vám jednoduché vysvětlení, díky kterému vám už příště nic neunikne. A hlavně budete přesně vědět, na jakou finanční podporu máte nárok.

Mateřská dovolená

Je osobní překážkou v práci podle zákoníku práce, při níž žena čerpá peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na ni nevzniká automaticky. Po dobu trvání mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen omluvit ženinu nepřítomnost. Jejím účelem je klidový režim matky před porodem a následná rekonvalescence poté. Přísluší výhradně ženě, což je základní rozdíl oproti rodičovské. Tu může čerpat i muž (dalším alternativním institutem, který může otec čerpat, je otcovská). Na mateřskou může žena nastoupit nejdříve 8 týdnů, nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem porodu. Pokud se matce narodí jedno dítě, trvá mateřská dovolená v souhrnu 28 týdnů. Pokud žena porodí dětí víc, mateřská dovolená trvá 37 týdnů. 

V případě, že žena nevyčerpá celých 6 týdnů před porodem z důvodů jiných než porod předčasně narozeného dítěte, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu v délce 22 týdnů, u dvojčat či vícerčat 31 týdnů. Peněžitou pomoc v mateřství (dále také jen jako „PPM“) vyplácí matce stát, není na ni však automatický nárok. Řídí se předpisy o nemocenském pojištění, výjimky dále určuje zákon. Například u OSVČ je povinnost platit si určitou dobu nemocenské pojištění, jinak nemá žena na PPM nárok. Pokud matka PPM nečerpá, zažádá si rovnou o rodičovský příspěvek. 

Rodičovská dovolená

Je stále častější, že na rodičovskou dovolenou nastupuje také otec dítěte, případně se s matkou střídají. Vysvětlení je jednoduché. Pokud má matka převyšující příjmy a situace to umožňuje, dá rodina přednost většímu materiálnímu zabezpečení. Rodičovská dovolená slouží k prohloubení péče o dítě a rovněž je zaměstnavatel povinen zaměstnance na určitý čas uvolnit s tím, že mu drží místo. Dejte si však pozor. Na rodičovské dovolené můžete být sice celé 4 roky, zaměstnavatel vám je povinen držet místo do 3 let dítěte. 

Ještě než požádáte o rodičovskou dovolenou, můžete po skončení čerpat dovolenou, která vám zbyla v práci. Je to jednoduchý způsob, jak ji nenechat propadnout. Po vyčerpání dovolené začnete plynule čerpat rodičovskou dovolenou, která se dá čerpat dokonce i po částech. V některých rodinách naleznete model, že chvíli ji čerpá žena, chvíli muž, případně se střídají například po půl roce, roce. To vše zákon umožňuje a není to překážkou. Pamatujte si, že rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné pojmy. Můžete tak například čerpat rodičovskou dovolenou kratší dobu než pobírat rodičovský příspěvek. Při čerpání rodičovské dovolené si mohou také rodiče přivydělávat, při čerpání PPM je tato možnost omezena. 

Jak požádat o rodičovský příspěvek?

Žádá se o něj na úřadu práce. Dnes již můžete v podstatě na kterémkoliv. Zákon uvádí, že máte navštívit ten v místě svého skutečného bydliště. Vezmete si s sebou rodný list dítěte, vyplněnou žádost a rovněž potvrzení od české správy sociálního zabezpečení, že jste PPM nečerpali. Pokud žádost nemáte, můžete ji vyplnit na místě. Na každém úřadě formuláře mají. Na vyřízení žádosti má úřad 30 dní, poté začnete čerpat rodičovský příspěvek.Ten je ve výši 300 tisíc v případě porodu jednoho dítěte, 450 tisíc v případě porodu dvojčat či vícerčat.

Dejte si pozor, pokud jste OSVČ, nepřerušili jste živnost a stále si i při čerpání rodičovského příspěvku přivyděláváte. V takovém případě vám pojišťovna zálohy na zdravotní pojištění sníží, stejně tak ČSSZ platby za sociální pojištění, nějakou částku však uhradit budete muset. Pro rodiče, kteří si při čerpání nepřivydělávají, toto neplatí. 

Finanční podpora pro rodiny

V případě peněžité pomoci v mateřství máte nárok na 70 % svého denního vyměřovacího základu. Vyplácení se řídí, jak už bylo řečeno, předpisy o nemocenském pojištění. U rodičovského příspěvku, který čerpáte na rodičovské dovolené, se vaše příjmy v celkové výši, na kterou máte nárok, v potaz neberou. V případě jednoho dítěte máte nárok na 300 tisíc, u dvojčat a vícerčat 450 tisíc. Příjem se však zohledňuje pro maximální možnou výši dávky, kterou můžete měsíčně čerpat. Nejrychleji můžete rodičovský příspěvek vyčerpat za 6 měsíců, pokud na to výše vašich předchozích příjmů dostačuje. 

Jako další finanční pomoc můžete mít, s ohledem na vaše příjmy, nárok na porodné, příspěvek na dítě nebo příspěvek na bydlení. O všechny tyto dávky zažádáte na úřadu práce, jejich přiznání však závisí na výši příjmů těch, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti.

Zdroj: zákoník práce, zákon o nemocneském pojištění, dtest.cz, aperio.cz

KAM DÁL: Odpolední spaní v mateřské škole je postrachem mnoha rodičů. Je však opravdu povinné?


Zdraví